×
خانه » دسته‌بندی نشده » طراحی در و پنجره خانه در آموزش رویت
26 دسامبر 2020

طراحی در و پنجره خانه در آموزش رویت

در طراحی نقشه ی اجزای مختلف خانه با استفاده از نرم افزار رویت ، یکی دیگر از بخش های مهم که همواره در طراحی وجود دارد، در ها و پنجره های آن است. اگر در طراحی نقشه با ابزار رویت آشنایی ندارید یا در سطح مبتدی هستید به شما پیشنهاد می کنیم ابتدا سری به آموزش رویت بزنید که نکات مفیدی را در اختیار شما می گذارد.

در این جا تمرینی را برا شما آماده کردیم تا به صورت گام به گام طراحی در ها و سپس پنجره را برای نقشه ی خانه پیش ببریم:

۱ در صفحه مبانی در تصویر ، روی Doors کلیک کنید.
تعداد محدودی از انواع درها در پروژه وجود دارد زیرا به طور پیش فرض تعداد کمی درب وجود داشت
Design نوع درهایی را که می توان از دستور File system بازیابی کرد ، اضافه کنید.
۲ در را از فهرست File Manager خارج کنید.
■ در منوی گزینه ها ، روی بارگذاری کلیک کنید.
File در پنجره سمت چپ کادر محاوره ای Load Family ، روی File Training کلیک کرده و آن را باز کنید
\ Empire \ Family \ Doors [Metric \ Family \ Doors].
هنگام فشار دادن CTRL ، انواع درب را انتخاب کنید: ifold-4 Panel.rfa ، Dual-Glass 2.rfa ، Single-Glass
۲٫rfa [M_ifold-4 Panel.rfa ، M_Double-Glass 2.rfa ، M_Single-Glass 2.rfa].
باز کردن را کلیک کنید
۳ درب خارجی اضافه کنید:
طرح کف ۰۱ در سطح پایین.
■ در پیام متنی ، روی در کلیک کنید.
در گزینه نوار ، قسمت نشانه را پاک کنید.
■ در نوع انتخاب شده ، دو لعاب ۲:۷۲ “x 84” [M_Double-Glass 2: 1830 x 2134 mm] را انتخاب کنید ،
مطابق شکل یک درب به دیوار شرقی اضافه کنید ، سپس روی Change کلیک کنید.
طرح ورود به سطح ورود ۰۲
■ در پیام متنی ، روی در کلیک کنید.
■ در نوع انتخاب شده ، ۲:۷۲ “x 84” [M_Double-Glass 2: 1830 x 2134 mm] را انتخاب کنید.
همانطور که نشان داده شده است ، در را روی دیوار شمالی [۲۱۰۰ میلی متر] از انتهای دیوار توقف قرار دهید.
■ در نوع انتخاب شده ، لنز ۲:۳۶ “x 84” [M_Single-Glass 2: 0915 x 2134 mm] را انتخاب کنید.
مانند قرار دادن درب روی سربالایی دیوار همانطور که در شکل نشان داده شده است.
توجه: فاصله را فشار دهید تا در هنگام قرار دادن درب ، طرف تاب را تغییر دهید. برای تغییر تاب
بعد از قرار دادن در ، فلش ها را فشار دهید.
داخل ۴ در اضافه کنید:
نوع در نوع انتخاب شده ، یک لامپ را انتخاب کنید: ۳۲ “x 84” [M_Single-Flush: 0813 x 2134 mm] ، و
مطابق شکل ۲ اضافه کنید.
طرح کف ۰۱ در سطح پایین.
■ در پیام متنی ، روی در کلیک کنید.
در نوع انتخاب شده ، رنگی را انتخاب کنید: ۳۰ “x 84” [M_Single-Flush: 0762 x 2134 mm] ، و
همانطور که نشان داده شده است ، ۲ درب را وارد کنید.
■ برای انتخاب نوع ، بخش ifold-4 را انتخاب کنید: ۷۲ “x 84” [بخش M_ifold-4: 1830 x 2134 میلی متر] ،
همانطور که نشان داده شده ، دو درب قرار دهید.
۵ نمای سه بعدی را در خانه باز کنید.
۶ برای مشاهده بدون وقفه درها ، یک دیوار را انتخاب کنید و روی نوار کنترل صفحه نمایش بر روی موقت کلیک کنید
پنهان کردن / جداسازی ➤ پنهان کردن گروه.
تمام دیوارهای منظره پنهان است.
۷ در نوار کنترل صفحه ، بر روی Hide / Temperatored izolate and reset / Temporarated izolate کلیک کنید.
۸ پرونده پروژه را ذخیره کنید.
Windows Vista Ultimate را اضافه کنید
در این تمرین ، شما در ارتفاع کار می کنید و نماها را طراحی می کنید تا پنجره ها را به مدل اضافه کنید. شما از تراز بندی استفاده می کنید و
ابعاد ابعاد برای موقعیت دقیق تر پنجره ها.
۱ افزودن پنجره های مشاهده ارتفاع:
view نمای جنوبی را باز کرده و به ساختمان نزدیک شوید.
■ در نوار قالب بندی ، روی یک پنجره کلیک کنید.
■ در نوار گزینه ها ، برچسب مکان را پاک کنید.
■ در نوار گزینه ها ، روی بارگذاری کلیک کنید.
■ در پنجره سمت چپ کادر محاوره ای Load Family ، روی File Training کلیک کنید و باز کنید
\ Imperial \ Families \ Windows [Metric \ Families \ Windows].
Casement 3×3 را با Trim.rfa [M_Casement 3×3 با Trim.rfa] انتخاب کرده و Open را کلیک کنید.
همانطور که نشان داده شده است ، حدود دو پنجره اضافه کنید. می توانید آنها را قرار داده و با
قسمت بالای دیوار حائل بعداً. اگر یکی از پنجره ها روی دیوار داخلی امتداد داشته باشد ، یک هشدار درگیری نمایش داده می شود. اخطار را ببندید. با جابجایی می توانید هر اختلافی را حل کنید
پنجره ها هنگام مشاهده نمایشگر.
۲ طرح طبقه ۰۱ را در سطح پایین باز کنید.
از آنجا که پنجره ها در بالای دیوار قرار دارند ، بالاتر از محدوده نمایش فعلی هستند
برنامه ریزی.
۳ دامنه نمایش را تغییر دهید:
■ در قسمت طراحی ، کلیک راست کرده و Show Properties را کلیک کنید.
در کادر گفتگوی Element Properties ، در بخش برنامه های افزودنی ، برای نمایش دامنه ، روی ویرایش کلیک کنید.
box در کادر محاوره ای Range View ، برای صفحه برش افست ، ۲۱۶۰ mm 7 ‘را وارد کنید.
. روی OK دوبار کلیک کنید.
اکنون پنجره ها در دیوار جنوبی دیده می شوند.
۴ در صورت لزوم ، پنجره ها را برای حل اختلاف با دیوار حرکت دهید:
پنجره سمت راست را انتخاب کنید و آن را ۲۰۰ میلی متر به سمت چپ دیوار داخلی بکشید.
در صورت لزوم ، پنجره را انتخاب کرده و ابعاد موقتی را ویرایش کنید.
پنجره سمت چپ را انتخاب کنید و آن را ۲۷۷۵ میلی متر ۹ ‘۶’ به سمت راست دیوار غربی بکشید.
۵ نوع پنجره ایجاد کنید:
the نمای جنوبی را باز کنید.
پنجره سمت چپ را انتخاب کرده و (Properties) را کلیک کنید.
■ در کادر گفتگوی Element Properties ، روی ویرایش / جدید کلیک کنید.
در کادر محاوره ای Properties ، روی Duplicate کلیک کنید.
■ در کادر محاوره ای Name ، For Name ، ۳۶ “x 36″ [0915 x 0915 mm] را وارد کرده و OK را کلیک کنید.
در کادر گفتگوی Type Properties ، در زیر ابعاد ، برای ارتفاع ، ۳ ‘[۹۱۵ میلی متر] را وارد کنید.
. روی OK دوبار کلیک کنید.
۶ پنجره سمت راست را انتخاب کرده و در گزینه Types یک مورد ۳×۳ با برش انتخاب کنید: ۳۶ ”
x 36 “[M_Casement 3×3 با برش: ۰۹۱۵ x 0915 میلی متر].
پنجره ها را به بالای دیوار نگهدارنده تراز کنید:
■ در نوار ابزار Tools (Align) را کلیک کنید.
قسمت بالای دیوار را انتخاب کرده و سپس لبه بالایی طرح یکی از پنجره ها را انتخاب کنید.
حتماً قسمت بالای دیوار را انتخاب کنید نه خط ورود ۰۲٫
این کار را برای پنجره دوم تکرار کنید.
۸ Windows را در نمای برنامه اضافه کنید:
plan طرح طبقه ۰۲ را در ورودی باز کرده و به سمت غربی مدل نزدیک شوید.

در قسمت طراحی ، کلیک راست کرده و Show Properties را کلیک کنید.
در جعبه گفتگوی Element Properties ، در زیر Graphics ، برای یک الگوی فرعی ، None را انتخاب کنید و OK را کلیک کنید.
در نوار ابزار View ، برای اعمال خطوط نازک کلیک کنید تا خطوط عنصر حفظ شود
ضخامت واقعی در نمای نزدیک.
■ در نوار قالب بندی ، روی یک پنجره کلیک کنید.
■ در نوار گزینه ها ، مطمئن شوید برچسب مکان علامت گذاری شده است.
■ در انتخابگر نوع ، یک مورد ۳×۳ با برش انتخاب کنید: ۳۶ “x 72” [M_Casement 3×3 با برش
: ۰۹۱۵ x 1830 mm] ، و ۳ پنجره را در لبه خارجی دیوار غربی قرار دهید ، همانطور که نشان داده شده است

در قسمت طراحی ، کلیک راست کرده و Show Properties را کلیک کنید.
در جعبه گفتگوی Element Properties ، در زیر Graphics ، برای یک الگوی فرعی ، None را انتخاب کنید و OK را کلیک کنید.
در نوار ابزار View ، برای اعمال خطوط نازک کلیک کنید تا خطوط عنصر حفظ شود
ضخامت واقعی در نمای نزدیک.
■ در نوار قالب بندی ، روی یک پنجره کلیک کنید.
■ در نوار گزینه ها ، مطمئن شوید برچسب مکان علامت گذاری شده است.
■ در انتخابگر نوع ، یک مورد ۳×۳ با برش انتخاب کنید: ۳۶ “x 72” [M_Casement 3×3 با برش
: ۰۹۱۵ x 1830 mm] ، و ۳ پنجره را در لبه خارجی دیوار غربی قرار دهید ، همانطور که نشان داده شده است
۹ پنجره ها را طوری قرار دهید که از هم فاصله داشته باشند:
■ در نوار قالب بندی ، روی Dimension کلیک کنید.
دیوار شمالی را انتخاب کنید ، هر یک از خطوط مرکزی پنجره را انتخاب کنید ، و سپس افقی را انتخاب کنید
دیوار داخلی
to برای قرارگیری خط بعد ، به سمت چپ دیوار غربی کلیک کنید.
توجه داشته باشید که هر چهار بعد متفاوت است.
■ ESC را فشار داده و سپس دوبار کلیک کنید.
پنجره ها جابجا می شوند تا همه ابعاد برابر باشند.
دیوار داخلی حاوی درها را انتخاب کنید. آن را بالا یا پایین ببرید تا ببینید چطور طراحی می شود
قصد حفظ می شود.
دیوار بالایی را انتخاب کنید ، آن را به بالا [۱۰۰۰ میلی متر] منتقل کنید و نحوه تغییر اندازه دیوارها و پنجره ها را بررسی کنید
توزیع مجدد به همان اندازه در دیوار.
■ در نوار ابزار استاندارد ، یک بار (لغو) را فشار دهید تا دیوار بالایی به حالت اصلی برگردد
بعد، ابعاد، اندازه.
۱۰ خط ابعاد را انتخاب کرده و DELETE را فشار دهید. در کادر محاوره ای Warning ، روی OK کلیک کنید تا خط حذف شود
اما محدودیت ها را حفظ کنید.
۱۱ در صورت لزوم بزرگنمایی کنید و برای مشاهده نتایج مدل ، نماهای مختلف طراحی ، ارتفاع و ۳D را باز کنید
تا حالا.
۱۲ پرونده پروژه را ذخیره کنید.

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *