×

در طراحی نقشه ی اجزای مختلف خانه با استفاده از نرم افزار رویت ، یکی دیگر از بخش های مهم که همواره در طراحی وجود دارد، در ها و پنجره های آن است. اگر در طراحی نقشه با ابزار رویت آشنایی ندارید یا در سطح مبتدی هستید به شما پیشنهاد می کنیم ابتدا سری به آموزش رویت بزنید که نکات مفیدی را در اختیار شما می گذارد.

در این جا تمرینی را برا شما آماده کردیم تا به صورت گام به گام طراحی در ها و سپس پنجره را برای نقشه ی خانه پیش ببریم:

۱ در صفحه مبانی در تصویر ، روی Doors کلیک کنید.
تعداد محدودی از انواع درها در پروژه وجود دارد زیرا به طور پیش فرض تعداد کمی درب وجود داشت
Design نوع درهایی را که می توان از دستور File system بازیابی کرد ، اضافه کنید.
۲ در را از فهرست File Manager خارج کنید.
■ در منوی گزینه ها ، روی بارگذاری کلیک کنید.
File در پنجره سمت چپ کادر محاوره ای Load Family ، روی File Training کلیک کرده و آن را باز کنید
\ Empire \ Family \ Doors [Metric \ Family \ Doors].
هنگام فشار دادن CTRL ، انواع درب را انتخاب کنید: ifold-4 Panel.rfa ، Dual-Glass 2.rfa ، Single-Glass
۲٫rfa [M_ifold-4 Panel.rfa ، M_Double-Glass 2.rfa ، M_Single-Glass 2.rfa].
باز کردن را کلیک کنید
۳ درب خارجی اضافه کنید:
طرح کف ۰۱ در سطح پایین.
■ در پیام متنی ، روی در کلیک کنید.
در گزینه نوار ، قسمت نشانه را پاک کنید.
■ در نوع انتخاب شده ، دو لعاب ۲:۷۲ “x 84” [M_Double-Glass 2: 1830 x 2134 mm] را انتخاب کنید ،
مطابق شکل یک درب به دیوار شرقی اضافه کنید ، سپس روی Change کلیک کنید.
طرح ورود به سطح ورود ۰۲
■ در پیام متنی ، روی در کلیک کنید.
■ در نوع انتخاب شده ، ۲:۷۲ “x 84” [M_Double-Glass 2: 1830 x 2134 mm] را انتخاب کنید.
همانطور که نشان داده شده است ، در را روی دیوار شمالی [۲۱۰۰ میلی متر] از انتهای دیوار توقف قرار دهید.
■ در نوع انتخاب شده ، لنز ۲:۳۶ “x 84” [M_Single-Glass 2: 0915 x 2134 mm] را انتخاب کنید.
مانند قرار دادن درب روی سربالایی دیوار همانطور که در شکل نشان داده شده است.
توجه: فاصله را فشار دهید تا در هنگام قرار دادن درب ، طرف تاب را تغییر دهید. برای تغییر تاب
بعد از قرار دادن در ، فلش ها را فشار دهید.
داخل ۴ در اضافه کنید:
نوع در نوع انتخاب شده ، یک لامپ را انتخاب کنید: ۳۲ “x 84” [M_Single-Flush: 0813 x 2134 mm] ، و
مطابق شکل ۲ اضافه کنید.
طرح کف ۰۱ در سطح پایین.
■ در پیام متنی ، روی در کلیک کنید.
در نوع انتخاب شده ، رنگی را انتخاب کنید: ۳۰ “x 84” [M_Single-Flush: 0762 x 2134 mm] ، و
همانطور که نشان داده شده است ، ۲ درب را وارد کنید.
■ برای انتخاب نوع ، بخش ifold-4 را انتخاب کنید: ۷۲ “x 84” [بخش M_ifold-4: 1830 x 2134 میلی متر] ،
همانطور که نشان داده شده ، دو درب قرار دهید.
۵ نمای سه بعدی را در خانه باز کنید.
۶ برای مشاهده بدون وقفه درها ، یک دیوار را انتخاب کنید و روی نوار کنترل صفحه نمایش بر روی موقت کلیک کنید
پنهان کردن / جداسازی ➤ پنهان کردن گروه.
تمام دیوارهای منظره پنهان است.
۷ در نوار کنترل صفحه ، بر روی Hide / Temperatored izolate and reset / Temporarated izolate کلیک کنید.
۸ پرونده پروژه را ذخیره کنید.
Windows Vista Ultimate را اضافه کنید
در این تمرین ، شما در ارتفاع کار می کنید و نماها را طراحی می کنید تا پنجره ها را به مدل اضافه کنید. شما از تراز بندی استفاده می کنید و
ابعاد ابعاد برای موقعیت دقیق تر پنجره ها.
۱ افزودن پنجره های مشاهده ارتفاع:
view نمای جنوبی را باز کرده و به ساختمان نزدیک شوید.
■ در نوار قالب بندی ، روی یک پنجره کلیک کنید.
■ در نوار گزینه ها ، برچسب مکان را پاک کنید.
■ در نوار گزینه ها ، روی بارگذاری کلیک کنید.
■ در پنجره سمت چپ کادر محاوره ای Load Family ، روی File Training کلیک کنید و باز کنید
\ Imperial \ Families \ Windows [Metric \ Families \ Windows].
Casement 3×3 را با Trim.rfa [M_Casement 3×3 با Trim.rfa] انتخاب کرده و Open را کلیک کنید.
همانطور که نشان داده شده است ، حدود دو پنجره اضافه کنید. می توانید آنها را قرار داده و با
قسمت بالای دیوار حائل بعداً. اگر یکی از پنجره ها روی دیوار داخلی امتداد داشته باشد ، یک هشدار درگیری نمایش داده می شود. اخطار را ببندید. با جابجایی می توانید هر اختلافی را حل کنید
پنجره ها هنگام مشاهده نمایشگر.
۲ طرح طبقه ۰۱ را در سطح پایین باز کنید.
از آنجا که پنجره ها در بالای دیوار قرار دارند ، بالاتر از محدوده نمایش فعلی هستند
برنامه ریزی.
۳ دامنه نمایش را تغییر دهید:
■ در قسمت طراحی ، کلیک راست کرده و Show Properties را کلیک کنید.
در کادر گفتگوی Element Properties ، در بخش برنامه های افزودنی ، برای نمایش دامنه ، روی ویرایش کلیک کنید.
box در کادر محاوره ای Range View ، برای صفحه برش افست ، ۲۱۶۰ mm 7 ‘را وارد کنید.
. روی OK دوبار کلیک کنید.
اکنون پنجره ها در دیوار جنوبی دیده می شوند.
۴ در صورت لزوم ، پنجره ها را برای حل اختلاف با دیوار حرکت دهید:
پنجره سمت راست را انتخاب کنید و آن را ۲۰۰ میلی متر به سمت چپ دیوار داخلی بکشید.
در صورت لزوم ، پنجره را انتخاب کرده و ابعاد موقتی را ویرایش کنید.
پنجره سمت چپ را انتخاب کنید و آن را ۲۷۷۵ میلی متر ۹ ‘۶’ به سمت راست دیوار غربی بکشید.
۵ نوع پنجره ایجاد کنید:
the نمای جنوبی را باز کنید.
پنجره سمت چپ را انتخاب کرده و (Properties) را کلیک کنید.
■ در کادر گفتگوی Element Properties ، روی ویرایش / جدید کلیک کنید.
در کادر محاوره ای Properties ، روی Duplicate کلیک کنید.
■ در کادر محاوره ای Name ، For Name ، ۳۶ “x 36″ [0915 x 0915 mm] را وارد کرده و OK را کلیک کنید.
در کادر گفتگوی Type Properties ، در زیر ابعاد ، برای ارتفاع ، ۳ ‘[۹۱۵ میلی متر] را وارد کنید.
. روی OK دوبار کلیک کنید.
۶ پنجره سمت راست را انتخاب کرده و در گزینه Types یک مورد ۳×۳ با برش انتخاب کنید: ۳۶ ”
x 36 “[M_Casement 3×3 با برش: ۰۹۱۵ x 0915 میلی متر].
پنجره ها را به بالای دیوار نگهدارنده تراز کنید:
■ در نوار ابزار Tools (Align) را کلیک کنید.
قسمت بالای دیوار را انتخاب کرده و سپس لبه بالایی طرح یکی از پنجره ها را انتخاب کنید.
حتماً قسمت بالای دیوار را انتخاب کنید نه خط ورود ۰۲٫
این کار را برای پنجره دوم تکرار کنید.
۸ Windows را در نمای برنامه اضافه کنید:
plan طرح طبقه ۰۲ را در ورودی باز کرده و به سمت غربی مدل نزدیک شوید.

در قسمت طراحی ، کلیک راست کرده و Show Properties را کلیک کنید.
در جعبه گفتگوی Element Properties ، در زیر Graphics ، برای یک الگوی فرعی ، None را انتخاب کنید و OK را کلیک کنید.
در نوار ابزار View ، برای اعمال خطوط نازک کلیک کنید تا خطوط عنصر حفظ شود
ضخامت واقعی در نمای نزدیک.
■ در نوار قالب بندی ، روی یک پنجره کلیک کنید.
■ در نوار گزینه ها ، مطمئن شوید برچسب مکان علامت گذاری شده است.
■ در انتخابگر نوع ، یک مورد ۳×۳ با برش انتخاب کنید: ۳۶ “x 72” [M_Casement 3×3 با برش
: ۰۹۱۵ x 1830 mm] ، و ۳ پنجره را در لبه خارجی دیوار غربی قرار دهید ، همانطور که نشان داده شده است

در قسمت طراحی ، کلیک راست کرده و Show Properties را کلیک کنید.
در جعبه گفتگوی Element Properties ، در زیر Graphics ، برای یک الگوی فرعی ، None را انتخاب کنید و OK را کلیک کنید.
در نوار ابزار View ، برای اعمال خطوط نازک کلیک کنید تا خطوط عنصر حفظ شود
ضخامت واقعی در نمای نزدیک.
■ در نوار قالب بندی ، روی یک پنجره کلیک کنید.
■ در نوار گزینه ها ، مطمئن شوید برچسب مکان علامت گذاری شده است.
■ در انتخابگر نوع ، یک مورد ۳×۳ با برش انتخاب کنید: ۳۶ “x 72” [M_Casement 3×3 با برش
: ۰۹۱۵ x 1830 mm] ، و ۳ پنجره را در لبه خارجی دیوار غربی قرار دهید ، همانطور که نشان داده شده است
۹ پنجره ها را طوری قرار دهید که از هم فاصله داشته باشند:
■ در نوار قالب بندی ، روی Dimension کلیک کنید.
دیوار شمالی را انتخاب کنید ، هر یک از خطوط مرکزی پنجره را انتخاب کنید ، و سپس افقی را انتخاب کنید
دیوار داخلی
to برای قرارگیری خط بعد ، به سمت چپ دیوار غربی کلیک کنید.
توجه داشته باشید که هر چهار بعد متفاوت است.
■ ESC را فشار داده و سپس دوبار کلیک کنید.
پنجره ها جابجا می شوند تا همه ابعاد برابر باشند.
دیوار داخلی حاوی درها را انتخاب کنید. آن را بالا یا پایین ببرید تا ببینید چطور طراحی می شود
قصد حفظ می شود.
دیوار بالایی را انتخاب کنید ، آن را به بالا [۱۰۰۰ میلی متر] منتقل کنید و نحوه تغییر اندازه دیوارها و پنجره ها را بررسی کنید
توزیع مجدد به همان اندازه در دیوار.
■ در نوار ابزار استاندارد ، یک بار (لغو) را فشار دهید تا دیوار بالایی به حالت اصلی برگردد
بعد، ابعاد، اندازه.
۱۰ خط ابعاد را انتخاب کرده و DELETE را فشار دهید. در کادر محاوره ای Warning ، روی OK کلیک کنید تا خط حذف شود
اما محدودیت ها را حفظ کنید.
۱۱ در صورت لزوم بزرگنمایی کنید و برای مشاهده نتایج مدل ، نماهای مختلف طراحی ، ارتفاع و ۳D را باز کنید
تا حالا.
۱۲ پرونده پروژه را ذخیره کنید.

دغدغه اصلی هر صاحب مشاغل بازگشت سرمایه ای است که برای راه اندازی مشاغل شخصی خود انجام داده اند و البته موفقیت و دستیابی به نتایجی که تجارت آغاز کرده است ، ضمن حفظ روند رشد خدمات در کنار سودآوری. به عنوان مثال ، هرگز از صاحب مشاغل نخواهید شنید که بگوید: “من نمی خواهم در تجارتم پول بیشتری بدست آورم”.

معمولاً هدف اصلی صاحبان مشاغل یافتن حداکثر درآمد ممکن و افزایش قدرت درآمدزایی مشاغل آنها با گذشت زمان است. دانستن درآمد شرکت مهم است ، اما درآمد به تنهایی اطلاعات کافی برای اندازه گیری پتانسیل رشد تجارت کوچک شما را فراهم نمی کند.

دانستن اطلاعات مربوط به حاشیه سود یکی از موارد مهم و ضروری برای درک کامل حساب ها و آخرین ترازنامه های شرکت است. حاشیه سود از فروش درصد درآمد خالص شرکت شما حاصل می شود. این عدد همچنین بر هزینه های مشاغل تأثیر می گذارد و توانایی شرکت شما را در مدیریت هزینه های مربوط به فروش اندازه گیری می کند.

فرمول حاشیه درآمد

محاسبه حاشیه سود کسب‌وکار

برای محاسبه درآمد مشاغل خود از این فرمول استفاده کنید:

فرمول محاسبه حاشیه سود

اجازه دهید بیشتر تنوع این معادله را تجزیه و تحلیل کنیم:

درآمد خالص: برای محاسبه درآمد خالص ، مقدار کل هزینه ها را از کل درآمد کسر کنید.
فروش خالص: فروش خالص را از کل درآمد فروش محاسبه کنید.

می توانید اعداد مورد نیاز برای محاسبه مقادیر فوق را در ترازنامه شرکت پیدا کنید. به مثال زیر توجه کنید:

صاحب یک شرکت تهیه و فروش غذا ، کلوچه های مخصوص خود را سالانه ۱۰۰۰۰۰ دلار فروخت. این شرکت ۵۰۰۰ دلار پس داد و فروش خالص را به ۹۵۰۰۰ دلار رساند. در همان سال ، شرکت ۷۰،۰۰۰ دلار هزینه کرد ، با درآمد خالص ۳۰،۰۰۰ دلار.

فرمول محاسبه سود سود این شرکت تولید کننده مواد غذایی با این اعداد به شرح زیر است:

حاشیه سود = ۳۰،۰۰۰ دلار ۹۵،۰۰۰ $ ۹۵،۰۰۰ × ۱۰۰ = ۳۱٫۵ سود

حاشیه سود تخمینی Abovegar می گوید این شرکت می تواند ۳۱٫۵٪ از فروش را به درآمد تبدیل کند. این یک مثال بسیار ساده بود ، اما میزان حاشیه سود و پیچیدگی آن در هر شرکت ممکن است متفاوت باشد زیرا هر هزینه شغلی متفاوت است.

نحوه محاسبه حاشیه سود

چگونگی محاسبه حاشیه سود

برای محاسبه میزان درآمد سودآور و عملی برای یک کسب و کار کوچک ، دو روش وجود دارد.

حاشیه درآمد کل
حاشیه سود خالص
۱٫ حاشیه درآمد ناخالص

تغییر در معادله حاشیه سود محاسبه می کند که شرکت شما پس از محاسبه حجم فروش چه میزان سود کسب کرده است. حجم فروش شامل هزینه های مستقیم مرتبط با تولید و فروش محصول شرکت شما است. این رقم شامل هزینه های غیر عملیاتی (هزینه هایی که مستقیماً مربوط به تولید و فروش نیستند) نیست.

برای محاسبه سود ناخالص خود از این معادله استفاده کنید:

فرمول محاسبه حاشیه سود ناخالص

مثال: اگر شرکت شما در سال جاری ۲۰۰۰ دلار درآمد کسب کند ، کل هزینه تولید محصول شما در سال جاری ۶۵۰،۰۰۰ دلار خواهد بود. حاشیه درآمد ناخالص به شرح زیر محاسبه می شود:

حاشیه درآمد کل = (۲،۰۰۰،۰۰۰ – ۶۵۰،۰۰۰ $)، ۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۷٫۵ $

در حالت ایده آل ، حاشیه سود ناخالص شرکت شما باید برای تأمین هزینه های عملیاتی ، به علاوه حفظ برخی از درآمد ، کافی باشد. بقیه پول را می توان برای هزینه های دیگر مانند سود سهام یا ضمانت های بازاریابی هزینه کرد.

این رقم همچنین می تواند به جای محاسبه حاشیه سود شرکت ، در محاسبه حاشیه سود یک محصول خاص کمک کند. درآمد حاصل از فروش محصول و هزینه های مربوط به تولید آن محصول را برای محاسبه درآمد ناخالص یک محصول خاص استفاده کنید.

۲. حاشیه سود خالص

حاشیه درآمد خالص محاسبه می کند که کل درآمد شما چقدر است. به جای اندازه گیری هزینه مستقیم تولید و فروش ، حاشیه درآمد خالص کلیه هزینه ها (از جمله هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی) را محاسبه می کند.

برای محاسبه سود خالص از این معادله استفاده کنید:

محاسبه حاشیه سود خالص

مثال: اگر کسب و کار شما ۲ میلیون دلار درآمد کسب کند و هزینه کل آن ۱٫۵ میلیون دلار باشد ، می توانید حاشیه درآمد خالص را به صورت زیر محاسبه کنید:

حاشیه درآمد خالص = ($ ۲،۰۰۰،۰۰۰ – ۱،۵۰۰،۰۰۰ $) ۲،۰۰۰ $ ۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۵٪

انتظار می رود درآمد خالص اکثر شرکتها کمتر از درآمد کل آنها باشد. این به دلیل افزایش هزینه های غیر عملیاتی است. اگر حاشیه سود خالصی کمتر از آنچه می خواهید یا میزان پس انداز کسب و کار خود را پیدا کردید ، می توانید به دنبال روش هایی برای کاهش هزینه ها باشید. راه های کاهش هزینه ها ساده تر از افزایش چشمگیر درآمد شما در کوتاه مدت است.

حاشیه سود خوب چیست؟

محاسبه حاشیه سود خوب

دانستن و توجه به آن مهم است ، رقم خاصی وجود ندارد که ما بدانیم سود خوبی است و با این عدد سود خوب را از بد متمایز می کند. در واقع میزان درآمد شرکت شما به نوع تجارت شما بستگی دارد.

در سال ۲۰۱۹ ، شرکت های بازرگانی میانگین سود حدود ۵۰٪ را گزارش کردند. در همان زمان ، شرکت های تولیدی به طور متوسط ​​۱۰ درصد درآمد کسب کردند. این احتمالاً به دلیل هزینه بالای خدمات مواد اولیه و شرکتهای تولیدی در مقایسه با شرکتهای تجاری با هزینه عملیاتی کمتر است. وقتی می خواهید عملکرد شرکت خود را براساس سود ارزیابی کنید ، به دنبال سود متوسط ​​در کسب و کار خود باشید.

علاوه بر این ، سن و درجه کسب و کار شما نقش مهمی در این روند دارد. البته شرکت های نوپا هزینه بالاتری دارند و این امر منجر به کاهش درآمد آنها در مقایسه با شرکت های قدیمی می شود.

درک صحیح از مشکلات حاشیه سود شرکت شما شاخص مهمی در سنجش عملکرد خوب تجارت شماست. آیا راه اندازی مشاغل خصوصی یکی از آرزوهای شماست؟ در این صورت ، یادگیری این مفاهیم به شما کمک می کند. اگر تازه کار خود را شروع کرده اید و اکنون می دانید چگونه میزان سود را محاسبه کنید ، می توانید آن را بسنجید. ما مشتاقانه منتظر صحبت های شما هستیم.

 

در سالهای اخیر و به ویژه از سال ۲۰۱۹ تاکنون ، اینستاگرام به یکی از قدرتمندترین ابزارهای بازاریابی در جهان تبدیل شده است. این پلتفرم در حال حاضر بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد و همین امر اینستاگرام را به یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است.

بیشتر بازاریابان البته اینستاگرام را در استراتژی بازاریابی خود قرار می دهند. به گفته هاب اسپات ، امروز حدود ۲۵ میلیون صفحه تجاری در شبکه وجود دارد و ۶۰٪ از کاربران اینستاگرام تشخیص می دهند که با یک محصول یا خدمات خاص آشنایی دارند.

با این حال ، محبوبیت رسانه های اجتماعی جذب و فعال ماندن از طریق این صفحات را برای مشاغل دشوار می کند. خوشبختانه ، با این حال ، راهی برای دسترسی سریع به مخاطبان جدید وجود دارد و صفحه Explore Instagram به همین ترتیب پیش می رود.

در این مقاله ما با صفحه جستجوی اینستاگرام کار خواهیم کرد و ۶ ترفند را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت ، دانستن و پیروی از آنها و پست ها و استوری های شما در صفحه جستجوی اینستاگرام نمایش داده می شود.

صفحه جستجوی اینستاگرام چیست؟

صفحه جستجوی اینستاگرام چیست؟

اینستاگرام در یک پست وبلاگ ۲۰۱۹ ، صفحه جستجوی سیستم عامل خود را توصیف کرد: “مردم وقتی می خواهند بیشتر از صفحاتی که دنبال می کنند پست های جستجو را باز کنند ، یک صفحه جستجو را باز می کنند.”

به عبارت دیگر ، معنای “صفحه جستجو” همان نام آن است: صفحه ای که به کاربران کمک می کند تا به حساب های کاربری جدید دسترسی پیدا کنند. این علایق با صفحات دلخواهی که همه دنبال می کنند اندازه گیری و یافت می شود.

صفحه پرداخت را می توانید در قسمت جستجوی Instagram (با کلیک بر روی نماد ذره بین) پیدا کنید.

نمونه ای از صفحه جستجو در اینستاگرام:

نمونه‌ای از یک صفحه جستجوی اینستاگرام

صفحه جستجوی اینستاگرام به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است. اکنون می توان کانال ها را در موضوعات موجود در این صفحه جستجو کرد و همانند مثال بالا ، می توانید میانبرهای IGTV و Shopping را در یک صفحه مشاهده کنید و دسترسی به پست ها و داستان ها را آسان تر کنید.

همانطور که در بالا ذکر شد ، پست هایی که در این صفحه به کاربران نشان داده می شود با اولویت های ارزیابی شده براساس فعالیت های قبلی آنها مطابقت دارد. به عنوان مثال ، صفحه جستجو برای شخصی که تعداد زیادی پست مربوط به گربه ها را دیده است ، تصاویر مربوط به گربه ها را نشان می دهد.

علاوه بر موارد ذکر شده ، مهمترین نکته ای که یک کسب و کار باید بداند این است که پست هایی که در صفحه جستجوی کاربر ظاهر می شوند یکی از صفحاتی نیست که آن کاربر دنبال می کند. همه آنها از صفحات مختلف انتخاب می شوند.

سرانجام ، داشتن یک صفحه در قالب صفحه جستجوی اینستاگرام شرایطی را برای جلب توجه کاربران به صفحه کسب و کار شما ایجاد می کند.

در مرحله بعدی ، بیایید نگاهی دقیق به عملکرد یک الگوریتم ویژه که صفحات جستجوی Instagram را انتخاب می کند ، بیاندازیم.

الگوریتم صفحه جستجوی اینستاگرام

الگوریتم صفحه جستجوی اینستاگرام

اینستاگرام از الگوریتم خاصی برای انتخاب پست های نمایش داده شده در صفحه جستجو استفاده می کند. پس از نظارت بر تعامل کاربران با پست های شما ، عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شود تا محتوای مورد نظر برای نمایش در صفحه جستجو انتخاب شود. از جمله اینکه نوع تجارت شما چه نوع مشاغلی است.

مهمترین نکات مشاهدات الگوریتم جستجوی اینستاگرام عبارتند از:

۱٫ ورودی اصلی این الگوریتم براساس محتوایی است که کاربر دنبال می کند ، در صفحه شخصی است یا بهم پیوسته است. این برنامه بر روی این علایق متمرکز است و به دنبال یافتن و ارائه مطالب مشابه یا محتوای مشابه با هدف گسترش این علایق است. این بدان معنی است که اگر کسی دوست دارد در مورد مشاغل مشابه محتوای شما بنویسد ، شما به زودی در صفحه جستجوی آن شخص خواهید بود.

به عنوان مثال ، اگر امروز به نمایه آشپزی نگاه کنید ، طی چند روز با همان مطالب در صفحه جستجو یا در صفحات همان رقبای تجاری مواجه خواهید شد.

۲. اینستاگرام همیشه در حال افزایش است ، بنابراین به نظر می رسد که فیلم های موجود در الگوریتم نمایش صفحه جستجو به سطح بالاتری می رسند. ویژگی پخش خودکار فیلم نیز بیشتر از عکس به جلب توجه مربوط می شود. این احتمالاً باعث افزایش تعداد کاربرانی که با ویدیو تعامل دارند و تعداد آنها در پستهای اصلی الگوریتم صفحه جستجوی اینستاگرام را افزایش می دهد.

اگر صفحه جستجوی خود را باز کنید ، خواهید دید که هنگام تماشای یک فیلم ، ویدیوی دیگری شروع به پخش می کند و این باعث جلب توجه شما می شود و این روند به شما امکان می دهد فیلم های بیشتری را تماشا کنید.

نکاتی درباره الگوریتم صفحه جستجوی اینستاگرام

۳٫ عامل کلیدی دیگر در افزایش احتمال حضور پست شما در الگوریتم جستجوی اینستاگرام ، قصه گویی بصری نسبت به متن و همچنین نمایش محتوایی است که ارتباط نزدیک با موضوع اصلی حساب شما دارد.

۴٫ قرار دادن محتوا به انتخاب شما توسط الگوریتم جستجو کمک نمی کند.

هنگامی که اصول الگوریتم جستجوی اینستاگرام را درک کردید ، می توانید از آنها برای تولید محتوای با بالاترین کیفیت ممکن در صفحه جستجو استفاده کنید.

چگونه می توان در صفحه جستجوی اینستاگرام ظاهر شد؟

چگونه در صفحه جستجوی اینستاگرام دیده شویم؟

۱٫ از هشتگ استفاده کنید

۲. افراد یا مارک ها را شناسایی کنید

۳٫ روند ویروس را دنبال کنید

۴- از دکمه دعوت به عمل (CTA) استفاده کنید [تشویق به تعامل]

۵- مطالب را تکرار نکنید

۶٫ به ایجاد محتوای ویدئویی یا افزودن اقدام به محتوا توجه کنید

یکی از ساده ترین راه ها برای رساندن پست خود به صفحه جستجوی اینستاگرام این است که نه تنها از محتوایی که ارسال می کنید ، بلکه از نوع محتوا نیز بدانید.

اینستاگرام نشان داده است که بیشتر از یک دقیقه به محتوای ویدئویی ، پخش زنده فیلم و پخش ویدئو اهمیت می دهد (IGTV). ویدیوها تصاویر را متحرک می کنند و احتمالاً اشتیاق بینندگان را برانگیخته و آنها را برای مدت طولانی همراهی می کنند. استفاده از این عملکرد کلید موفقیت در صفحه جستجوی اینستاگرام است.

بنابراین ، اینستاگرام همچنین محتوای ترکیبی زیادی را برای نمایش در صفحه جستجوی کاربران انتخاب می کند. به خصوص کسانی که بیشترین ارتباط را در ساعات اولیه ارسال داشتند. وقتی صحبت از محتوای اینستاگرام می شود ، کیفیت مهمتر از کمیت است و تعامل با اینفلوئنسرها (کاربران با جستجوگر بالا) یکی از بهترین روش ها برای کار موثر در این زمینه است.

در اینجا چند نکته برای کمک به شما در شروع کار در اینستاگرام آورده شده است:
۱٫ از هشتگ استفاده کنید

در هر پست می توانید از ۳۰ هشتگ استفاده کنید. هشتگ موجود در اینستاگرام پست شما را دسته بندی کرده و به کاربران در یافتن مطالب شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر کسی به دنبال دستور العمل شام است ، می توانید با جستجوی هشتگ # شام # به سرعت محبوب ترین پست ها را در این گروه پیدا کنید. اما بدون این هشتگ ، نمی توانید پست های مرتبط را پیدا کنید.

۲. افراد یا مارک ها را شناسایی کنید

برچسب گذاری باعث تعاملات زیادی می شود ، خصوصاً اگر می دانید چه کسی را شناسایی کنید. افرادی که شما را برچسب گذاری کرده اند ممکن است با شما ارتباط برقرار کنند یا پست شما را به اشتراک بگذارند. سعی کنید با شرکت ها یا اینفلوئنسرها کار کنید. وقتی آنها را در پست خود نشان می کنید یا وقتی شما را نشان می کنند ، از بودن در مقابل مخاطبان یکدیگر بهره مند می شوید.

نمونه آن همکاری Target Retailer با خواننده مشهور تیلور سویفت است:

نمونه‌ای از پست نمایش داده شده در صفحه جستجوی اینستاگرام

این همکاری سودمند متقابل ، Taylor Swift را به بالاترین میزان فروش آلبوم در ده سال گذشته رسانده و مطمئناً برای Target سودمند بوده است. اگر نمایندگان مارک یا تأثیرگذاران در اینستاگرام را پیدا کرده و با آنها همکاری کنید ، احتمالاً ترافیک و جذابیت زیادی برای پست های خود ایجاد خواهید کرد.

۳٫ روند ویروس را دنبال کنید

اگر می توانید طنز ، سرگرمی ، مد و مورد علاقه خود را به نوعی با نام تجاری خود پیدا کنید و پست خود را به این ترکیب اضافه کنید ، این به افزایش بازدید صفحه شما کمک می کند. همه عاشق الگوهای رفتاری هستند! (میم ها معمولاً به صورت تصاویر و پست های خنده دار هستند که ایده ها و نمادهای فرهنگی را منتقل می کنند.)

شوخی نمادین توکلی همزمان با یک موقعیت تاریخی است که پاسخ های بسیاری دریافت کرده است:

میم در صفحه جستجوی اینستاگرام

۴- از دکمه دعوت به عمل (CTA) استفاده کنید [تشویق به تعامل]

استفاده از دعوت باعث افزایش تعامل کاربر با شما می شود. به عنوان مثال ، اگر می نویسید “دوستانی را که به این موضوع نیاز دارند بنویسید” یا “نظر خود را در زیر این پست بنویسید و نظر خود را در مورد این موضوع به ما بگویید” ، دانش آموزان خود را به تعامل بیشتر با محتوا تشویق می کنید.

CTA در اینستاگرام

از Emoji گاهی اوقات در محتوا استفاده می شود ، اما این همیشه لازم نیست. برعکس ، شما می توانید استراتژی های دیگری برای جذب مخاطب خود با محتوا پیدا کنید. به عنوان مثال ، پرسیدن سوال و متقاعد کردن مخاطب برای پاسخگویی در بخش نظرات.

۵- مطالب را تکرار نکنید

فقط محتوای اصلی را ارسال کنید زیرا ارسال مطالب دیگر به موقعیت شما در الگوریتم اینستاگرام آسیب می رساند.

۶٫ به ایجاد محتوای ویدئویی یا افزودن اقدام به محتوا توجه کنید

می توانید بومرنگ ، فیلترهای ترافیک اینستاگرام ، انیمیشن ها و موارد دیگر را بارگیری کنید. با استفاده از توابع مانند ، می توانید تصاویری که ارسال می کنید را ارتقا دهید ، اما به طور کلی ، بهتر است محتوای ویدیو چاپ شود. فیلم ها و تصاویر متحرک به شما امکان می دهد دنبال کنندگان بیشتری در محتوای خود داشته باشید و زمان بیشتری را در صفحه خود سپری کنید و همانطور که مشخص شد این نوع محتوا بالاتر از الگوریتم اینستاگرام است.

اینستاگرام با ایجاد یک صفحه جستجو فرصتی منحصر به فرد و سرگرم کننده را در اختیار شما قرار داده است تا توجه کاربران بیشتری را به سمت برند خود جلب کنید. هنگامی که عملکرد الگوریتم صفحه جستجوی اینستاگرام را درک کردید ، باید بتوانید از این طریق به مخاطب مورد نظر خود برسید و سعی کنید محتوای بی عیب و نقصی ایجاد کنید تا بیشترین توجه را به خود جلب کنید.

و در نهایت …

همانطور که گفته شد ، اینستاگرام به یک ابزار مهم بازاریابی تبدیل شده است و رقابت را برای کسانی که می خواهند در آنجا ظاهر شوند افزایش داده است. اگر در این زمینه فعالیت دارید ، نکات فوق به شما کمک می کند تا از رقبای خود در این رقابت پیشی بگیرید. آیا تاکنون از نکات ذکر شده استفاده کرده اید؟ آیا از آنها نتیجه مثبت گرفتید؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

 

بازاریابی موثر از بدو تأسیس به سرعت رشد کرده است. زیرا طی سالهای گذشته روشهای معاملاتی تغییر کرده است. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۸ نشان داد که تنها ۴٪ از مردم به تایید محصول از افراد مشهور اعتقاد دارند. شاید به این دلیل است که آنها ترجیح می دهند شخصی که محصول یا خدمات را ارائه می دهد در آن زمینه دانش و اعتماد داشته باشد.
امروزه تأثیرات زیادی در شبکه های اجتماعی وجود دارد. اما اگر کسی بخواهد به ما مشاوره دهد که چه محصولی بخریم ، چه فیلمی را تماشا کنیم یا کجا برای تعطیلات برویم ، ما هنوز دوست داریم که آن شخص دوستان و آشنایان ما باشد نه متخصص.
اما قدرت اینفلوئنسرها ، چه آنها در کار خود تخصص داشته باشند و چه از ابزار موجود. با به اشتراک گذاشتن جزئیات ویدئو و محتوا به روش های خاص ، مشتریان آنها را بهتر می شناسند. دسترسی منظم به فیلم ها و محتوای مختلف ویدئویی به ما کمک می کند تا افراد را به صورت آنلاین بشناسیم ، این چند سال پیش امکان پذیر نبود.
اکنون شما باید بدانید که چگونه می توانید وارد این حوزه شوید و در صنعت خود تأثیرگذار شوید.

افراد تأثیرگذار افراد عادی هستند که به دلیل تجربه ای که در زمینه کاری خود دارند ، معمولاً تعداد زیادی از دنبال کنندگان را به صفحات خود جذب می کنند. فرآیند جذب مخاطب در فعالیت های موثر و تبدیل آن به مشتری موثر ، بازاریابی یا بازاریابی افراد معتبر نامیده می شود. برخلاف افراد مشهوری که محصولات مختلف را در صفحات شبکه های اجتماعی تبلیغ می کنند و کیفیت یا عملکرد آنها را تشخیص می دهند ، افراد تأثیرگذار به دلیل ارائه اطلاعات ارزشمند به مخاطبان خود مشهور هستند. بنابراین ، کارشناسان بازاریابی پیش بینی می کنند که این نوع بازاریابی افزایش یابد. جای تعجب نیست که مردم به این روش متوسل می شوند.
در این پست ، ما ۱۰ روش تأثیرگذار بودن در شبکه های اجتماعی را توضیح خواهیم داد. نام تجاری خود را بسازید ، آن را به مخاطبان خود معرفی کنید ، روش های تأثیرگذاری بر صنعت خود اگر از همه توصیه ها پیروی کنید ، این یک ابزار قدرتمند برای تأثیرگذاری بر مخاطبان شما خواهد بود.

مراحل تأثیرگذاری بر رسانه های اجتماعی:

چگونه اینفلوئنسر شویم؟

 1. مدل کسب و کار خود را تعریف کنید.
  از ابتدا یک دید اصولی بگیرید.
  یک کانال رسانه اجتماعی انتخاب کنید.
  استراتژی محتوای خود را توسعه دهید.
  به درستی از مطالب استفاده کنید.
  اطلاعات شغلی خود را در اینستاگرام ، یوتیوب و فیس بوک ارسال کنید.
  LinkedIn را بسازید و سعی کنید در تجارت خود یک رهبر فکری باشید.
  شبکه خود را گسترش دهید.
  با پیروان خود ارتباط برقرار کنید.
  پیشرفت خود را ارزیابی کنید.
  آن را به روز نگه دارید.
  متوقف کردن.

   

  چگونه می توان تأثیرگذار بود

تبدیل شدن به اینفلوئنسر

بازاریابی موثر به شما کمک می کند تا برند خود را رشد دهید. اما بنابراین مهم است که در مسیر درست قرار بگیریم. این پست را گام به گام دنبال کنید تا از راه درست وارد دنیای نفوذ شوید.

۱٫ مدل کسب و کار خود را تعریف کنید

اگر می خواهید به عنوان یک تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی شناخته شوید ، ابتدا باید مدلی را انتخاب کنید که می خواهید با آن شناخته شوید. اگرچه بیشتر افراد تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی از همان ابتدا اقدام به انتشار محتوایی می کنند که مورد علاقه آنها باشد ، اما آنچه آنها را متمایز می کند مدلها و ویژگیهای خاصی است که در صنعت مورد علاقه آنها متمرکز شده است.
برای یافتن راهی برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان خود ، باید یک شخصیت منحصر به فرد از مخاطبان ایده آل خود ایجاد کنید و جامعه هدف خود را تعریف کنید. ابزارهایی وجود دارد که به شما کمک می کند نیازهای مخاطبان خود را شناسایی کرده و چگونگی حل مشکلات آنها را شناسایی کنید تا بتوانید به عنوان یک تأثیرگذار در منطقه خود رشد کنید.

۲. از ابتدا یک دید اصولی بگیرید

برای تأثیرگذاری در بازاریابی دو روش وجود دارد. اولین و متداول ترین روش تشبیه است. به این ترتیب ، افراد براساس تجربیات گذشته انتخاب های خود را انجام می دهند. به همین دلیل است که ما معمولاً می بینیم که افراد در هر صنعت همان کارها را انجام می دهند ، درباره موضوعات مشابه صحبت می کنند و حتی در هنگام تبلیغات از قالب های مشابه استفاده می کنند.
روش دوم ، اما ما آن را یک رویکرد اصولی می نامیم. به جای تصمیم گیری بر اساس موفقیت ها یا شکست های گذشته ، اصول و اهداف اساسی و مهم را یاد بگیرید و بر اساس آنها تصمیم بگیرید. حسن استفاده از این روش این است که با وادار کردن شما به نادیده گرفتن شرایط موجود ، چشم شما را به اهداف و فرصت های دیگر باز می کند و شما را به فکر دیگری می اندازد.
با این کار شما را از سایر افراد تأثیرگذار در منطقه خود متمایز می کند و به مخاطبان شما اجازه می دهد حرف جدیدی بزنند.

۳٫ یک کانال رسانه اجتماعی انتخاب کنید

انتخاب یک پلت فرم متناسب با برند شما و مخاطبان شما بتوانند با آن تعامل داشته باشند یکی از نکات اساسی است. اینستاگرام و لینکدین دو بهترین شبکه اجتماعی برای پیشبرد اهداف تأثیرگذاران در سال ۲۰۱۹ هستند.
اینفلوئنسرهای اینستاگرام معمولاً مخاطبان خود را از بین نسل اول کاربران دنیای دیجیتال و نسل Z (کاربران حرفه ای اینترنت) انتخاب می کنند و با استفاده از پست های مبتنی بر ویدئو یا تصویر ، معرفی محصول یا مارک تجاری ، آنها را در اینستاگرام تحت تأثیر قرار می دهند. آنها معمولاً پیروان زیادی دارند و به صنایع بزرگی مانند زیبایی یا غذا توجه دارند.
اینستاگرام سکویی است که در آن بیشتر تأثیرگذاران شبکه های اجتماعی بر تولید محتوا تمرکز می کنند زیرا از آن نهایت استفاده را می کنند. نمودار زیر نقش اصلی اینستاگرام در بازاریابی موثر را برجسته می کند:

اینفلوئنسرهای اینستاگرام

با این حال ، فقط به دلیل این آمارها ، همیشه نمی توان نتیجه گرفت که اینستاگرام بهترین انتخاب است. دلیل ساده این است که مخاطبان ایده آل شما ممکن است در این شبکه وقت نگذارند.
معمولاً افرادی را مشاهده می کنید که در صنایع مرتبط با زندگی در اینستاگرام تمرکز دارند. به عنوان مثال ، یک وبلاگ نویس مسافرتی مطالبی را درباره هتل هایی که در آن است ارسال می کند ، یا وبلاگ نویس دیگری ویدیویی درباره یک دستور العمل ارسال می کند. دلیل اصلی استفاده از اینستاگرام برای بازاریابی ویدیویی ، ویژگی هایی است که به سرعت در زمینه پخش ویدئو شکل گرفته و توسعه می یابد.
اینفلوئنسرهای LinkedIn ، که معمولاً به عنوان رهبران فکر شناخته می شوند ، معمولاً افراد حرفه ای و حرفه ای با فناوری ۲ یا تجربه صنعت هستند. آنها اغلب نکاتی در مورد کار و صنعت خود را در پست های وبلاگ به صورت متنی یا ویدیویی منتشر می کنند.
با درگیر کردن مخاطبان خود با سبک زندگی LinkedIn ، می توانید با تأثیرگذاری بر بسترهای تجاری یا محتوای آموزشی ، بر مخاطبان سیستم عامل خود تأثیر بگذارید. یا وقتی پست های LinkedIn بیشتر ویدئو هستند ، می توانید با انتشار محتوای متن ، تأثیر متفاوتی بر پیروان این رسانه داشته باشید.
اگر می خواهید با تعداد زیادی فالوور در مدت زمان کوتاهی تأثیرگذار باشید ، باید اطمینان حاصل کنید که رسانه انتخابی شما بیشترین تقارن را با مدل تجاری و مخاطب هدف شما دارد.

با پاسخ به ۳ سوال اصلی می توانید این نیاز را برآورده کنید:

شبکه های اجتماعی

جامعه هدف شما کیست؟

باز هم به بخشی می رسیم که در مورد موضع میانه صحبت کنیم. اگر می دانید مخاطبان شما نسل اول هزاره هستند ، بهترین شبکه های اجتماعی برای شما اینستاگرام و Pinterest هستند و اگر مخاطبان شما رهبران کسب و کار باشند ، LinkedIn بهترین گزینه برای تجارت شما خواهد بود.

همان افراد تأثیرگذار در کجای کار شما کار می کنند؟

علاوه بر یافتن افراد همفکر برای کمک به شما در رسیدن به مخاطب مورد نظر ، کار در رسانه ها و تأثیرگذاری بر کار مدل کسب و کار شما می تواند زمینه را برای دستیابی به موفقیت شما فراهم کند. در آینده منجر به همکاری شما خواهد شد.

چه محتوایی برای شما بهتر است؟

برخی از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و لینکدین به شما امکان می دهند محتوای متنوعی را منتشر کنید ، در حالی که برخی دیگر مانند یوتیوب و اینستاگرام فقط بر روی محتوای خاص تمرکز می کنند. این موضوع اهمیت مطابقت رسانه های اجتماعی را که انتخاب می کنید با محتوایی که ایجاد می کنید برجسته می کند.
هر کانال ارتباطی را که برای گوش دادن انتخاب می کنید ، بهتر است فقط به یک رسانه اعتماد نکنید. آنلاین ماندن فضای ارتباطی شما را محدود می کند و اعتماد سازی و افزایش پیروان را برای شما دشوار می کند. بنابراین حداقل از دو یا سه شبکه اجتماعی استفاده کنید.

۴٫ استراتژی محتوای خود را توسعه دهید

نوع و کیفیت محتوایی که منتشر می کنید در موفقیت شما یا به عنوان یک تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی نقش مهمی دارد. این همان چیزی است که بازاریابی با بازاریابی موثر مشترک دارد.
بهترین کار این است که قالب محتوای خود را داشته باشید تا اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های خود و همچنین شخصیت کاری منحصر به فرد خود ارائه دهید. الگویی که مخاطب شما آن را تشخیص می دهد.

یکی از بهترین و موثرترین راه های کار با محتوا ، متعادل سازی مطالب با محتوای شخصی است. به یاد داشته باشید ، موفقیت کسانی که تأثیر زیادی می گذارند تعادل است. می توانید این کار را انجام دهید: به ازای هر ۱۰ پستی که در شبکه های اجتماعی ارسال می کنید ، ۵ پست را به محتوای ارزشمندی که دیگران نوشته اند اختصاص دهید ، ۳ پست خبری را خودتان ایجاد کنید و ۲ محتوای شخصی دیگر را. فکر کنید کدام یک هستید.
برای مبتدیان ، اینفلوئنسرها کسانی هستند که محتوای ارزشمندی را به مخاطبان خود ارائه می دهند. این محتوا می تواند شامل محتوایی باشد که دیگران نوشته و با تأثیرگذار به اشتراک گذاشته شده اند زیرا وی معتقد است که برای مخاطب مفید خواهد بود.
یکی دیگر از مزایای به اشتراک گذاری با سایر تأثیرگذاران این است که آنها به آرامی مورد توجه شما قرار می گیرند و می توانید از آنها بخواهید که در آینده همین کار را انجام دهند.
برای یافتن موضوعات مرتبط با محتوای خود می توانید از این ابزارها استفاده کنید:
کلمات کلیدی جستجوی Google مرتبط
در پایین صفحه جستجوی Google می توانید لیستی از متداول ترین کلمات مربوط به یک موضوع جستجو شده توسط کاربران را پیدا کنید.

کلیدواژه های پیشنهادی گوگل

جواب مردم را بدهید
این وب سایت لیستی کامل از سوالات متداول درباره کلمات کلیدی انتخابی شما را ارائه می دهد. سپس می توانید از طریق محتوا به آنها پاسخ دهید.

حد نصاب
این وب سایت همچنین سوالات مختلفی را درباره کلمه کلیدی انتخابی شما لیست می کند. تفاوت بین پاسخ دادن به Quora و آن این است که Quora سوالاتی را نشان می دهد که افراد با آن روبرو هستند و آنها را جستجو می کنند ، اما وب سایت های دیگر سوالات را بر اساس الگوریتم جستجوی Google لیست می کنند. در همین زمان ، کورا به اعضای خود اجازه می دهد تا پاسخ سوالات مطرح شده را به اشتراک بگذارند و این فرصت خوبی برای تأثیرگذاران شبکه های اجتماعی است تا دانش خود را در مدل های تجاری خود به کار گیرند. فعالیت سایت

۵٫ به درستی از مطالب استفاده کنید

محتوای شما چقدر قوی است؟ از محتوای شما نمی توان استفاده کرد مگر اینکه مخاطبی داشته باشید که آن را ببیند و با آن تعامل کند. مهم است که استراتژی محتوای رسانه های اجتماعی خود را به درستی و با جزئیات برنامه ریزی کنید. مدت زمان ارسال شما در شبکه های اجتماعی به نوع رسانه ای که برای فعالیت خود انتخاب می کنید بستگی دارد.

یک تم ثابت برای شبکه های اجتماعی اجتماعی انتخاب کنید

تم ثابت برای شبکه های اجتماعی

توجه به یک موضوع و موضوع خاص در هر رسانه اجتماعی که استفاده می کنید ، تصویری سازگار و ثابت را در قلب مخاطب ایجاد می کند. چه کاری انجام می دهید ، قرار است چه محتوایی را به مخاطبان خود ارائه دهید؟ به این ترتیب ، ضمن حفظ ثبات محتوای نمایه خود ، می توانید از تنوع متناسب با محتوای خود استفاده کنید.
از همه مهمتر ، استفاده از این روش به دسته های مختلف محتوایی که می خواهید منتشر کنید کمک می کند. در چنین مواردی ، جستجوگران می دانند که به دنبال چه شبکه ای هستند.

محتوای خود را شخصی سازی کنید

شخصی سازی محتوا

حتی اگر محتوای ایستا را از طریق چندین کانال رسانه ای منتشر می کنید ، همیشه آن را شخصی سازی کنید. یعنی علاوه بر سازگاری با پلتفرمی که منتشر می کنید ، مطمئن شوید که محتوا در قالب خاص یا برچسب خاصی نیز باشد. این باعث نمی شود که پیروان احساس نکنند هرزنامه دریافت کرده اند.
هر پستی که منتشر می کنید ، به طور منظم یا تبلیغاتی (هزینه آن را پرداخت می کنید) ، باید اطمینان حاصل کند که نیاز دانشجویان خود را برآورده می کنید. بدتر از همه اینکه ، پیروان می توانند پست شما را به عنوان هرزنامه گزارش کنند. این بدان معنی است که رویای تبدیل شدن به یک تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی به پایان رسیده است.

بهینه سازی محتوا برای نمایش موبایل

بهینه سازی محتوا برای موبایل

یک فرد متوسط ​​به طور متوسط ​​بیش از ۳ ساعت در روز را به استفاده از تلفن همراه خود اختصاص می دهد. ۸۰٪ این زمان صرف شبکه های اجتماعی می شود. به همین دلیل پست موبایل شما به زیبایی لپ تاپ و دسکتاپ است.

 

۶٫ اطلاعات شغلی خود را در اینستاگرام ، یوتیوب و فیس بوک ارسال کنید

کسانی که می خواهند با مارک ها و محصولات آشنا شوند معمولاً دوست دارند این فیلم را تماشا کنند. اگر استراتژی یا تجارت شما توانایی توضیح تصویر را دارد ، ویدیویی از نحوه عملکرد محصولی که می خواهید به مخاطبانتان نشان دهید را نشان دهید.
وقتی مخاطب محصول را مشاهده کرد و دید که استفاده از آن آسان است ، می توان آنها را تشویق کرد که همان کار را تکرار کنند و این فکر انگیزه آنها برای خرید محصول را فراهم می کند. این خرید مشتری یا حامی مالی شما را خوشحال خواهد کرد.

۷٫ LinkedIn خود را بسازید و سعی کنید در تجارت خود یک رهبر فکری باشید

رهبری فکری ، محتوا و اطلاعاتی است که موضوع تجربیات مخاطبان متخصصان صنعت را در اختیار آنها قرار می دهد و در این زمینه مشاوره و راهنمایی می کند. اگر می خواهید در صنعت تأثیرگذار باشید ، یا اگر مردم شما را به عنوان یک رهبر فکری می شناسند ، با LinkedIn شروع کنید.
همچنین می توانید از تابع ارسال بلاگ LinkedIn برای نوشتن مطالب طولانی یا اظهارنظر درباره پست های دیگران استفاده کنید ، یا می توانید پست های استاندارد را منتشر کنید. اگر ویدیو را ترجیح می دهید ، همین پلت فرم ویژگی هایی را در این زمینه به شما می دهد.

۸- شبکه ارتباطی را گسترش دهید

با افزایش اعتماد به نفس و تجربه شما به عنوان یک تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی ، باید به فکر گسترش موتور جستجوی خود باشید. یکی از موثرترین راههای دستیابی به این هدف ، وبلاگ نویسی است. کاربران اینترنت به دنبال پاسخ به سوالات خود در شبکه های اجتماعی هستند ، بنابراین حتی اگر فکر می کنید باید در رسانه ها باشد ، باید توجه داشته باشید که سایتی که انتخاب می کنید به اندازه کافی ایمن نیست زیرا خطا می تواند اعتبار شما را پاک کند. سپس همه شاگردان خود را از دست می دهید.
وبلاگ نویسی باعث محبوبیت شما می شود و این منجر به افزایش جستجوی شما می شود. اگر علاوه بر تمام محتوایی که در وبلاگ خود ارسال می کنید ، در شبکه های اجتماعی مختلف دکمه های انتشار دارید ، جستجوگران می توانند به راحتی محتوای شما را در هر شبکه اجتماعی که می خواهید به اشتراک بگذارند.
اگر بودجه دارید می توانید حمایت مالی و تبلیغات کنید. با این کار می توانید مخاطبانی را پیدا کنید که شخصی ایده آل برای شما و تجارت شما باشد و محصول یا خدمات مناسبی را ارائه دهد.
یکی دیگر از مزایای وبلاگ نویسی این است که شما با تأثیرگذاران دیگر در مدل کسب و کار خود آشنا می شوید. مشکلی که باعث ایجاد پیوندی بین شما و آنها شود و در نهایت پیروان را افزایش دهد.
اگر پست شما در یک وب سایت معتبر ارائه شده باشد ، به ایجاد اعتماد به نفس در کسب و کار شما کمک می کند و در عین حال توجه افراد تأثیرگذار مشابه را به خود جلب می کند و زمینه کار با آن را هموار می کند.

۹٫ با پیروان خود ارتباط برقرار کنید

هنگامی که دانش آموزان شما نظر می گذارند یا سوالی می پرسند ، برای پاسخ دادن وقت بگذارید. در این صورت آنها نیز احساس ارزشمندی می کنند و شما واقعاً می خواهید به آنها کمک کنید. این به شما کمک می کند روابط خود را با مریدان گسترش دهید.
البته همه نظرات مثبت نیست. شما باید انتظار نظرات و انتقادات منفی را داشته باشید و به عنوان یک تأثیرگذار ، باید رفتار حرفه ای داشته باشید و به مردم پاسخ مناسب دهید.

۱۰٫ پیشرفت خود را ارزیابی کنید

این گام بسیار مهم است. به خصوص اگر می خواهید با کمپین های بازاریابی تجارت کنید. زیرا مارک ها معمولاً به دنبال اینفلوئنسرها برای کار با آنها هستند. بیشتر رسانه های اجتماعی به شما امکان می دهند اطلاعات را ردیابی و تحلیل کنید. داده هایی مانند نمودارها ، نرخ ورود و نرخ اتصال نشان می دهد سرعت جستجوی شما چقدر سریع است. این اطلاعات همچنین نشان می دهد که شما از چه محتوایی استفاده می کنید بالاترین میزان جذابیت برای شما است ، بنابراین می توانید استفاده از همان نوع را افزایش دهید.

۱۱. آن را به روز نگه دارید

اگر در زمره فعالان شبکه های اجتماعی هستید ، باید بدانید که این شبکه ها دائماً الگوریتم ها و شرایط خود را به روز می کنند. به طور موثر ، شما باید از این تغییرات مطلع باشید ، در غیر این صورت کار شما مختل می شود.
همچنین اگر می خواهید با مارک های تجاری کار کنید ، محصولات و خدمات آنها را در شبکه های اجتماعی تبلیغ کرده و در حساب خود تبلیغ کنید باید با قوانین و دستورالعمل های کمیسیون تجارت فدرال (FTC) نیز آشنا باشید.
کمیسیون تجارت فدرال (FTC) به عنوان یکی از موثرترین روش های بازاریابی ، همچنین با نظارت بر رفتار مشاغل و تأثیرگذارانی که در این زمینه کار می کنند ، رفتارهای مشاغل و بازرگانان را کنترل می کند تا از آنها خدشه ای نبرد. قوانین را نقض کنید.

۱۲ متوقف کردن

اگر چیزی مهمتر از محتوای با کیفیت وجود داشته باشد ، قوام و قوام آن است. دانش آموزان شما باید بتوانند به محتوای با کیفیتی که به طور مداوم ارسال می کنید اعتقاد داشته باشند. در غیر این صورت ، آنها دیگر شما را دنبال نمی کنند یا شما را نادیده می گیرند.
برای ارسال مطالب در شبکه های اجتماعی می توانید از ابزارهای زمان بندی استفاده کنید و به جای ویرایش دستی مطالب ، پست ها را بارگذاری کرده و مطالب ارسالی را برای برنامه ریزی خودکار بگذارید.
ایجاد موقعیتی که در شبکه های اجتماعی تأثیر بگذارد زمان زیادی را می برد. شما باید در این راه صبور و قوی باشید. مهمتر از همه ، شما باید بدانید که داشتن یک تأثیرگذار مناسب در شبکه های اجتماعی در صنعت شما هدف نهایی نیست ، بلکه گامی به سوی فرصت ها و موقعیت های مهم تر است.

شما هم میتوانید ایفلوئنسر شوید

 

حتما شما هم بعد از اینکه با پریمیر در آموزش آن کار کرده اید به این نتیجه رسیده اید که مرور کردن ویدیوها و بررسی اینکه چه ادیت و تدوینی روی آن انجام داده اید از اهمیت بالایی برخوردار است و از این رو در این مطلب آموزش پریمیر کامل این قضیه را به صورت کامل مورد بررسی قرار داده و تا انتها رسانده ایم.

بیشتر ویرایش ویدیو صرف تماشای کلیپ ها و انتخاب های خلاقانه درباره آنها می شود. حتما در آموزش برنامه premiere میبینید که مرور رسانه ها باید واقعاً راحت باشند. Premier Pro چندین روش برای انجام کارهای معمول مانند پخش کلیپ های ویدیویی دارد. می توانید از صفحه کلید استفاده کنید ، با ماوس خود بر روی دکمه ها کلیک کنید یا از دستگاه خارجی مانند کنترل ناوبری / شاتل استفاده کنید. Premier Pro CS6 از ویژگی مرور جدیدی به نام Hover Scrub برخوردار است که به شما امکان می دهد مطالب کلیپ های خود را به راحتی و به راحتی مشاهده کنید.

۱ بر روی سطل شناسایی دوبار کلیک کنید تا باز شود.

۲ روی دکمه Icon View در گوشه پایین سمت چپ سطل آشغال کلیک کنید.

۳ ماوس خود را به هر تصویری بدون سطل آشغال بکشید.

هنگام کشیدن ، محتوای کلیپ Premier Pro را نشان می دهد. لبه سمت چپ تصویر کوچک نشان دهنده ابتدای کلیپ است و لبه سمت راست نمایانگر انتهای کلیپ است. بنابراین ، عرض تصویر کوچک نمایانگر کل کلیپ است.

۴ با کلیک یک بار کلیپ را انتخاب کنید. اسکراب شناور اکنون خاموش است و یک نوار مینی پیمایش در پایین تصویر کوچک ظاهر می شود. با استفاده از نوار دفترچه ، کلیپ را بکشید.

Premier Pro همچنین از کلیدهای J ، K و L روی صفحه کلید شما برای انجام پخش مانند مرورگرهای رسانه استفاده می کند:

• J: پخش

• K: مکث

: L: بازی پیش رو

۵ کلیپ را انتخاب کنید و از کلیدهای JKL برای پخش تصویر کوچک استفاده کنید. حتماً یکبار روی کلیپ کلیک کنید. اگر دوبار کلیک کنید ، در مانیتور منبع باز می شود.

اشاره
اگر چندین بار کلید J یا L را فشار دهید ، Premier Pro کلیپ های ویدیویی را با بیش از یک سرعت پخش می کند.

وقتی روی یک کلیپ دوبار کلیک می کنید ، نه تنها منبع در مانیتور ظاهر می شود ، بلکه به لیست کلیپ های اخیر اضافه می شود.

۶ دوبار کلیک کنید تا چهار یا پنج کلیپ از سطل شناسایی دوگانه باز شود.

۷ برای مرور بین کلیپ های اخیر ، روی منوی موارد اخیر کلیک کنید.

اشاره
توجه داشته باشید که گزینه بستن یک کلیپ یا بستن همه کلیپ ها ، پاک کردن منو و مانیتور را دارید. برخی از ویرایشگران می خواهند با انتخاب همه آنها در سطل زباله و کشیدن آنها به سمت مانیتور منبع ، منو را پاک کرده و سپس چندین کلیپ که در صحنه گنجانده شده اند را باز کنند. سپس آنها می توانند از فهرست آخرین موارد برای جستجوی فقط کلیپ های این لیست کوتاه استفاده کنند.

۸ روی منوی بزرگنمایی در Source Monitor کلیک کنید. به طور پیش فرض ، متناسب با آن تنظیم شده است ، به این معنی که Premier Pro بدون در نظر گرفتن اندازه واقعی ، کل قاب را نمایش می دهد. تنظیم را به ۱۰۰٪ تغییر دهید.

این کلیپ های شناسایی دوتایی از وضوح بالایی برخوردار هستند و احتمالاً بسیار بزرگتر از مانیتور منبع شما هستند. به احتمال زیاد میله های پیمایشی در پایین و سمت راست مانیتور منبع خود دارید ، بنابراین می توانید قسمت های مختلف تصویر را ببینید.

مزیت تماشای ۱۰۰ تا با بزرگنمایی این است که هر پیکسل از فیلم اصلی را می بینید ، که برای آزمایش کیفیت مفید است.

۹ بزرگنمایی روی پا را تنظیم کنید.

وضوح پخش

اگر پردازنده قدیمی یا کندی دارید ، رایانه شما ممکن است برای پخش کلیپ های ویدیویی با کیفیت بسیار بالا تلاش کند. برای کار با انواع تنظیمات سخت افزاری رایانه ، از ایستگاه های کاری دسک تاپ قدرتمند گرفته تا لپ تاپ های قابل حمل سبک ، Premier Pro می تواند وضوح پخش را کاهش دهد تا پخش نرمتر شود. هر زمان که بخواهید می توانید با استفاده از منوی انتخاب وضوح پخش در مانیتور منبع (و برنامه) وضوح پخش را به دلخواه تغییر دهید.

اطلاعات کد زمان

در پایین سمت چپ مانیتور منبع ، نمایش کد زمان ، وضعیت فعلی هد پخش را در ساعت ، دقیقه ، ثانیه و فریم نشان می دهد (۰۰: ۰۰: ۰۰ ؛ ۰۰).

در پایین سمت راست مانیتور منبع ، یک نمایشگر کد زمان ، کل مدت انتخاب شده برای کلیپ شما را نشان می دهد. بعداً ، نمادهای ویژه ای را برای انتخاب جزئی اضافه خواهید کرد. در حال حاضر ، این مدت زمان کامل را نشان می دهد.

حاشیه امن

CRT به سبک قدیمی لبه های تصویر را کنترل می کند تا یک تخته سنگ تمیز بدست آورد. اگر در حال تهیه ویدئویی برای مانیتور CRT هستید ، روی دکمه تنظیمات (نماد Spanner) در پایین مانیتور منبع کلیک کنید و Safe Margins را انتخاب کنید. Premier Pro رئوس مطالب سفید را در بالای تصویر نشان می دهد.

جعبه بیرونی یک منطقه عملیاتی امن است. قصد داشته باشید در داخل این جعبه اقدامات مهمی انجام دهید تا در هنگام نشان دادن تصویر ، نتوانید آنچه را که در مورد محصول اتفاق می افتد پنهان کنید.

جعبه عنوان در جعبه داخلی Safe Zone است. زیرنویس ها و گرافیک ها را در داخل جعبه نگه دارید تا مخاطبان شما حتی در صفحه نمایش کالیبره شده بد بتوانند کلمات را بخوانند.

روی دکمه تنظیمات در پایین Monitor Source کلیک کرده و Safe Margins را انتخاب کنید تا خاموش شود.

کنترل های ضروری پخش
بیایید به کنترل های پخش نگاه کنیم.

۱ روی Shot 16_6B در سطل Double ID دوبار کلیک کنید تا Source Monitor باز شود.

۲ در پایین مانیتور منبع ، یک نشانگر سرخ زرد وجود دارد. برای دیدن قسمتهای مختلف کلیپ ، آن را به پایین پانل بکشید. همچنین می توانید به هر کجا که بخواهید و هر کجا که کلیک کنید به قسمت پخش بروید.

در زیر ۳ نوار پیمایش کلیپ و قسمت پخش ، یک نوار پیمایشی وجود دارد

که به عنوان یک کنترل بزرگنمایی دو برابر می شود. برای بزرگنمایی ناوبری کلیپ ، یک انتهای نوار پیمایش را بکشید.

۴ برای پخش کلیپ ، روی دکمه Play کلیک کنید. برای توقف پخش مجدداً روی آن کلیک کنید. برای پخش و توقف پخش می توانید از نوار فاصله استفاده کنید.

۵ روی دکمه های Step Back و Step Forward کلیک کنید تا یکبار در یک کلیپ درون کلیپ حرکت کنید. همچنین می توانید از کلیدهای جهت دار چپ و راست صفحه کلید خود استفاده کنید.

۶ برای پخش کلیپ خود از کلیدهای J ، K و L استفاده کنید.

سفارشی کردن مانیتورها
برای شخصی سازی مانیتورهای خود ، روی دکمه تنظیمات کلیک کنید

در مانیتور منبع.
این منو چندین گزینه نمایش مختلف برای مانیتور Source شما به شما می دهد (مانیتور برنامه دارای یک منوی مشابه است). برای تجزیه و تحلیل ویدیوی خود می توانید شکل های موج و دامنه برداری را مشاهده کنید.

در حال حاضر ، ما فقط می خواهیم بدانیم که چگونه فیلم منظم را بر روی صفحه داشته باشیم. مطمئن شوید که Composite Video در این فهرست انتخاب شده است.

می توانید دکمه هایی را در پایین مانیتور Source اضافه یا حذف کنید.

۱ روی دکمه ویرایشگر دکمه در پایین سمت راست مانیتور منبع کلیک کنید.

مجموعه خاصی از دکمه ها ظاهر می شود.

۲ دکمه حلقه را بکشید

از پانل شناور در سمت راست دکمه Play در مانیتور Source و OK را کلیک کنید.
۳ بر روی کلیپ di05c_compv_02 در جعبه Double Identity دوبار کلیک کنید تا در مانیتور Source باز شود.

۴ برای فعال کردن آن ، روی دکمه Loop کلیک کنید و سپس فیلم را با استفاده از فاصله یا دکمه Play در مانیتور Source پخش کنید. پخش را هنگامی که به اندازه کافی دیده اید متوقف کنید.

با روشن بودن حلقه ، Premiere Pro به طور مداوم پخش را تکرار می کند.

آیا می خواهید بهترین کتاب های مربوط به کارآفرینی و استارتاپ ها را بخوانید؟ در این مقاله ۲۰ کتاب به شما معرفی می کنیم که به شما کمک می کند وارد دنیای تجارت شوید و با جدیت بیشتری به کار خود بپردازید. امروزه بسیاری از کارمندان در فکر راه اندازی کار خود و جستجوی کار هستند. با این حال ، فضای کسب و کار هر روز رقابتی تر می شود و بازرگانان می توانند با برنامه ریزی دقیق و استراتژی های قوی شروع به کار کنند. اگر این افراد برای چنین شرایطی آمادگی کافی نداشته باشند ، نمی توانند به اهداف خود برسند و یک تجارت موفق را شروع کنند.

بنابراین ، هر کارآفرینی برای انجام یک تجارت خوب نیاز به استفاده از تجربه دیگران دارد. بنابراین خواندن کتاب های مختلف می تواند در این زمینه به او کمک کند. کتاب ها یکی از با ارزش ترین منابع دانش هستند که حتی بهترین پادکست ها و فیلم ها نمی توانند جایگزین آن شوند. با این حال ، یافتن یک کتاب مفید می تواند یکی از چالش های هر کارآفرین باشد. این کتاب می تواند برای کارآفرینان مفید باشد ، که نه تنها انگیزه او را فراهم می کند و او را برای رسیدن به اهدافش آماده می کند. بلکه باید او را در این روند راهنمایی کند.

 • کتاب “نوپای ناب: کارآفرینان امروزی چگونه از نوآوری برای‌ خلق کسب‌وکارهای بسیار موفق استفاده می‌کنند؟”

  کارآفرینان

  این کتاب توسط Eric Ries تحت عنوان The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses  نوشته شده است. Ries در کتاب خود یک مدل برای مدیریت چیزی که تا حدودی غیر قابل کنترل است، یعنی‌ همان کسب‌وکار استارتاپی، ارائه می‌دهد. دو مفهوم کلیدی در  افکار Ries، یادگیری و تجربه کردن هستند.

  او بر این باور است که یک کارآفرین بر اساس روش مطرح شده در این کتاب می‌تواند یک کسب‌وکار موفق راه اندازد. در ا‌ین کتاب، روش‌های تولید و مدیریت یک کسب‌وکار به‌‌صورت گام‌به‌گام و همراه با مثال‌هایی از شرکت‌های بزرگ ارائه شده است.

  این کتاب، پرفروش‌ترین کتاب آمازون در سال ۲۰۱۳ در حوزه کارآفرینی است و اصلی‌ترین دلیل مطرح شدن گسترده کتاب نوپای ناب، کاربردی بودن آن در فضای کارآفرینی است.

  کتاب نوپای ناب به شما یاد می دهد که به جای تلف کردن وقت برای ساخت برنامه‌های پیچیده برای کسب‌وکار به تست چشم‌انداز خود به صورت مستمر بپردازید و خود را با شرایط تطبیق دهید.

  چه یک فرد با تجربه در زمینه استارتاپ‌ها باشید و چه یک تازه‌کار، هر کارآفرین در تمام پروسه یادگیری خود نیاز دارد تا دانش خود را در تمام سطوح راهبری و مدیریتی افزایش دهد. بنابراین، خواندن این کتاب برای شما مفید است. حتی اگر شما در محیط ‌ استارتاپی نیستید، اما می‌خواهید از ایده‌های مشابه برای مدیریت پروژه جدید، راه‌اندازی محصول یا خدمات جدید استفاده کنید، این کتاب را بخوانید.

  این کتاب توسط محمدجواد احمدپور، سید علی فاطمی‌خوراسگانی در انتشارات ستکا در سال ۹۴ به فارسی نیز ترجمه شده است. دانلود نسخه فارسی کتاب نوپای ناب  را می توانید از کتاب‌فروشی‌های آنلاین کلاک  انجام دهید. کلاک، نسخه چاپی کتاب را برای شما ارسال می‌کند و فروشگاه فا‌یل آپادانا، لینک دانلود کتاب را در اختیار شما قرار می‌دهد.

 • کتاب “هفته کاری ۴ ساعته: فرار از ۵ تا ۹ ساعت کاری، در هر کجا که باشید، به ثروتمندان جدید بپیوندید”

  کارآفرینان

  این کتاب توسط Timothy Ferriss تحت عنوان The 4-Hour Workweek: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich نوشته شده است.

  Ferriss در کتاب خود بیان داشته که چگونه می‌توان درآمد سالانه ۴۰هزار دلاری با ۸۰ ساعت کار در هفته را به ۴۰ هزار دلار درآمد در هر ماه تنها با ۴ ساعت کار در هفته رساند.

  شاید این مساله به نظر غیر ممکن بیاید. در واقع منظور او از انتخاب این عنوان برای کتاب خود این بوده است که چگونه می‌توان زمان خود را تاثیرگذارتر و مفیدتر سپری کرد. شما به کمک این کتاب می‌توانید برای تمام لحظات خود در طول روزهای مختلف هفته استراتژی داشته باشید و بیشترین بهره را از زمان ببرید.
  به عقیده Ferriss یک کارآفرین نمی‌تواند با زیاد کار کردن زندگی کند. این کتاب شاید باعث شود که شما کمتر اما هوشمندانه‌تر کار کنید و دست‌آوردهای بیشتری به دست آورید و حتی بتوانید یک کسب‌وکار استارتاپی به راه بیاندازید.

  متاسفانه این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده است ولی شما می‌توانید نسخه انگلیسی آن را از فروشگاه های آنلاین معتبر انجام تهیه کنید.

 • کتاب “۷ عادت مردمان موثر: درس‌های قدرتمند در تغییر شخصی”

  این کتاب حاصل گردآوری مطالب سمیناری ‌است که Stephen R. Covey در سال ۱۹۹۲، در مورد هفت عادت مردمان موثر برای مدیران و موسسان ‌شرکت‌های بزرگ آمریکا برگزار کرد. این کتاب تحت عنوان The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change منتشر شده است.

  Covey در کتاب پرفروش خود یک قاعده و اصل کلی برای حل مشکلات شخصی و حرفه‌ای به شما ارائه می‌دهد. او در مقدمه کتابش می‌گوید: “قانون‌هایی جهانی برای سعادت وجود دارد که در طول تاریخ و در  همه جوامع مشترک است. من این قانون‌ها را کشف نکرده‌ام، صرفاً شناسایی کرده‌ام. پیروزی در هر جایی وابسته به هماهنگ بودن با قوانین آن‌جاست. قانون‌ها ثابت هستند ولی چگونگی بکارگیری آن‌ها در هر فرد متفاوت است و بسته به ابتکارها و استعدادهای او دارد.”

  این کتاب قوانین حاکم را به شما معرفی می‌کند تا در مسیر بهتر حرکت کنید و ضمناً به شما شیوه آغاز حرکت و روش پیمودن ادامه مسیر را هم خواهد گفت.

  هر کارآفرین به کمک این کتاب یاد خواهد گرفت که چگونه با تغییرات سازگار شود، از فرصت هایی که برایش ایجاد می‌شود، استفاده کند و تمام این کارها را با یکپارچگی انجام دهد.

  مخاطبان این کتاب، تنها مدیران نیستند؛  هر فردی که می‌خواهد در روابط شغلی، خانوادگی و در  زندگی خود، فردی موثر شناخته شود، جزء مخاطبان این کتاب قرار می‌گیرد. چرا که این کتاب هفت عادت را معرفی می‌کند و معتقد است افراد با ایجاد این عادات در خود در درازمدت می‌آموزند که چگونه موثر واقع شوند.

  این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است و بهترین ترجمه آن توسط گیتی خوشدل انجام گرفته است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “رضایت مندی در کسب‌وکار: یک راه برای سود، اشتیاق و هدف”

  کارآفرینان

  این کتاب توسط Tony Hsieh، کارآفرین بزرگ و صاحب فروش آنلاین آمریکا، تحت عنوان Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose نوشته شده است. این کتاب، پرفروش‌ترین کتاب سال آمریکا در سال ۲۰۱۰ شد.

  در این کتاب، Tony Hsieh، مدیر عامل شرکت Zappos، چشم انداز خود را برای نوع دیگری از فرهنگ سازمانی ارائه می‌دهد. او تجربیات خود در  Zappos براى رسيدن به بيش از يك ميليارد دلار فروش نا‌خالص در كمتر از ده سال و واگذار کردن آن به شرکت آمازون را بیان می‌کند. شما به کمک این کتاب می‌توانید توازن صحيح سود، اشتياق و هدف را در تجارت و زندگى بسنجيد.

  این کتاب که در قالب داستان و خاطرات نویسنده، بیان‌ موفقیت‌ها، شکست‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کسب‌وکارهایش است و پیشنهادها و راهکارهای کاربردی برای موفقیت و رضایت‌مندی درونی و بیرونی ارائه می‌نماید؛ برای هر کارآفرین، فعالین حوزه تجارت و کسب‌وکار و مدیران سازمان‌ها توصیه می‌شود.

  نسخه فارسی این کتاب توسط فاطمه علی‌بابایی در انتشارات فرهنگ و تمدن به چاپ رسیده است.

تبلیغ در فضای محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های موبایل در تپسل

تپسل، به شما کمک می‌کند تا کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکار خود در فرمت‌های مختلف تبلیغاتی (ویدئویی، بنری، همسان، ریتارگتینگ) را در محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایلی اجرا کنید و برند خود را در مقابل چشم مخاطبان هدفتان قرار دهید.

 

 • کتاب “خانم رئیس”

  کارآفرینان

  این کتاب که یکی از  کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز است توسط Sophia Amoruso، رئیس و بنیان گذار کمپانی  Nasty Gal، تحت عنوان Girlboss منتشر شده است. Sophia کار خود را با فروش یک لباس قدیمی در سایت eBay، که آن را به قیمت پایینی خریداری  کرده بود، شروع می‌کند‌. این لباس به قیمت بسیار بالایی به فروش می رسد و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. اما بعد از چند وقت، دیگر فروش او مثل قبل پیش نمی رود و او تصمیم می‌گیرد تا وبسایت شخصی خود را راه‌اندازی کند. کتاب خانم رئیس روایتگر زندگی Sophia Amoruso است و به یک کارآفرین اعتمادبه‌نفس کافی برای انجام کاری بزرگ می‌دهد.

  این کتاب توسط فرنوش جزینی در انتشارات البرز به فارسی نیز ترجمه شده است.

  دانلود کتاب

 • کتاب “تغییر مسیر: زنان، شغل و میل به پیشرفت”

  کارآفرینان

  این کتاب توسط Sheryl Sandberg تحت عنوان Lean In: Women, Work, and the Will to Lead منتشر شده است. Sandberg نویسنده، فعال اجتماعی و از مدیران ارشد فیس‌بوک‌ است. او در سال ۲۰۱۲ جزو ۱۰۰ چهره برتر مجله تایم و هفتمین نفر فهرست قدرتمندترین زنان جهان در سال ۲۰۱۶ از دید مجله فوربز قرار گرفت.

  Sandberg در بخشی از کتاب خود می‌نویسد: “این کتاب را برای زنانی می‌نویسم که می‌خواهند شانس خود را برای پیشرفت و دستیابی به اهدافشان‌افزایش دهند؛ چه در شغل و چه در زندگی شخصی و این شامل تمام زنان در تمام مراحل زندگی و کار می‌شود؛ زنانی که تازه به دنبال کار هستند، آن‎ها که شاغلند و کسانی که بعد از مدتی وقفه، خواهان برگشت به موقعیت شغلی خود هستند.

  هدف دیگرم برای نوشتن این کتاب مردانی هستند که می‌خواهند خواسته زنان به‌عنوان  همسر، مادر یا دختر را درک کنند و درنتیجه بتوانند در ساخت دنیایی برابر، سهیم باشند.”

  کتاب “تغییر مسیر: زنان، شغل و میل به پیشرفت” براساس سخنرانی Sheryl Sandberg در TED Talk سال ۲۰۱۰ در مورد جایگاه زنان در فضای‌ کسب‌وکار می‌باشد. خواندن این کتاب برای همه کارآفرینان چه مرد و چه زن مفید است؛ چرا که با داستان‌ها، اطلاعات و توصیه‌های عملی در مورد چگونگی ایجاد یک شغل رضایت‌بخش همراه است.

  این کتاب توسط سارا ارجمند و مصطفی طرسکی در انتشارات نشر نوین به فارسی نیز ترجمه شده است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “سرسختی در زمینه پول‌آفرینی”

  کارآفرینان

  این کتاب توسط Tony Robbins  تحت عنوان Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook منتشر شده است. Robbins  در کتاب خود یک روند گام‌به‌گام برای تبدیل امور مالی و دستیابی سریع به اهداف پولی ارائه می‌دهد. اگر برای سرمایه گذاری در ‌کسب‌وکار خود صرفه‌جویی ‌کرده‌اید، این کتاب را بخوانید و با توصیه های عملی Robbins  راه خود را به سمت آزادی مالی تسریع کنید.

  خواندن این کتاب برای هر کارآفرین مشتاقی که به دنبال یادگیری بیشتر در مورد مدیریت جنبه‌های مالی زندگی‌خود (هم شخصی و هم حرفه‌ای) است یا حتی یک فرد کارآزموده که آرزوی ادامه افزایش مهارت‌هایش را در ذهن می‌پروراند، می‌تواند مفید باشد.

  این کتاب توسط سیما فرجی در انتشارات نسل نواندیش به فارسی نیز ترجمه شده است.

   

 • کتاب “سرسختی؛ قدرت اشتیاق و پشتکار”

  کارآفرینان

  این کتاب توسط Angela Duckworth تحت عنوان Grit: The Power of Passion and Perseverance منتشر شده است. Duckworth یک روانشناس است که معتقد می‌باشد موفقیت با استعداد و نبوغ افراد رابطه کمتری دارد و بیشتر مرتبط با قدرت اشتیاق و پشتکار که از آن در این کتاب به عنوان سرسختی (grit) یاد می‌شود، است. این کتاب، نتایج حاصل از تحقیقات Duckworth بر افراد در دوره‌های آموزش ویژه نظامی، معلمان در  مدارس با شرایط بسیار بد و فینالیست‌های آزمون‌های ملی و … است.

  این کتاب توسط سیده سمانه سیدی در انتشارات نشر نوین و سید سینا میرعرب‌شاهی در انتشارات مروارید به فارسی نیز ترجمه شده است.

   

 • کتاب “موج سوم: دیدگاه کارآفرین در آینده”

  کارآفرین

  این کتاب توسط Steve Case تحت عنوان The Third Wave: An Entrepreneur’s Vision of the Future نوشته شده است. Steve Case در کتاب خود یک نقشه راه برای آینده ارائه می‌دهد که می‌تواند به یک کارآفرین در درک تغییرات تکنولوژی که منجر به تغییر در وضعیت اقتصاد و جهان می‌شود، کمک کند.

   دریافت کتاب

 • کتاب “وسواسی باشید یا معمولی باقی بمانید”

  کارآفرین

  این کتاب توسط Grant Cardone تحت عنوان Be Obsessed Or Be Average منتشر شده است. Grant Cardone بر این باور است که اکثر افراد برای معمولی بودن تلاش می‌کنند و این کتاب بر ضد این تفکر است. او توصیه می‌کند که باید از متوسط و معمولی بودن خارج شوید، اهداف دیوانه‌واری برای خود درنظر بگیرید و هر روز به فکر رسیدن به آن‌ها باشید.

  خواندن این کتاب خیلی آسان است و حاوی اطلاعات فوق‌العاده باارزش برای هر کارآفرین می‌باشد. این کتاب باعث می‌شود که دیگر سال‌های زندگی خود را بیهوده هدر ندهید و برای آن اهمیت قائل باشید.

  این کتاب توسط هدی كماليان در انتشارات آدینه به فارسی نیز ترجمه شده است.

 • کتاب “جادوی ترس: زندگی خلاقانه با غلبه بر ترس”

  این کتاب توسط Elizabeth Gilbert تحت عنوان Big Magic: Creative Living Beyond Fear منتشر شده است. Gilbert در کتاب خود نگرش‌ها، رویکردها و عادت‌های لازم برای مقابله با ترس و رسیدن به آنچه هر کارآفرین دوست دارد را به اشتراک می‌گذارد تا کارآفرین بتواند یک زندگی خلاقانه داشته باشد. یک کارآفرین به کمک این کتاب می‌تواند راه‌حل چالش‌های موجود در کسب‌وکار خود را شناسا‌یی کند و اهداف بلندمدت خود را به واقعیت تبدیل کند.

  این کتاب توسط شهلا ثریاصفت در نشر نوین به فارسی نیز ترجمه شده است.

 • کتاب “معمای نوآوران: وقتی تکنولوژی‌های جدید باعث شکست شرکت‌های بزرگ می‌شوند”

  کارآفرین

  این کتاب توسط Clayton Christensen تحت عنوان The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business نوشته شده است که یکی از برترین کتاب‌های حوزه ‌کسب‌وکار که تاکنون به چاپ رسیده است، می‌باشد و استیو جابز را نیز به گفته‌ی خودش به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.  Clayton Christensen، استاد دانشگاه هاروارد، در کتاب خود اذعان می‌دارد که حتی برترین کمپانی‌ها هنگام بروز تغییرات در فناوری و یا بازار نیز ممکن است علی‌رغم انجام شدن درست تمامی کارها، قدرت رهبری بازار خود را ازدست داده و حتی به‌طورکلی از بازار حذف شوند. او نه‌تنها به اثبات این ادعای خود می‌پردازد، بلکه راه پیش‌گیری از دچار شدن به این مشکل را نیز پیش پای مخاطب قرار می‌‌دهد. او اصرار دارد که هر شرکتی باید قسمتی از بودجه‌ی بخش تحقیقات و توسعه خود را به توسعه‌محصولات تحول‌آفرین تخصیص دهد.

  شما به عنوان یک کارآفرین می‌توانید در این کتاب از تجزیه‌وتحلیل Christensen از تغییرات در فناوری و اهمیت آن تغییرات برای آینده شرکت خود بهره‌مند شوید.

  این کتاب توسط بهنام بهزادفر و احمدرضا قاسمی در انتشارات مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا به فارسی نیز ترجمه شده است.

 • کتاب “چشمک زدن: قدرت تفکر بدون فکر کردن”

  کارآفرین

  این کتاب توسط Malcolm Gladwell تحت عنوان Blink: The Power of Thinking Without Thinking نوشته شده است. Gladwell در  کتاب خود به پدیده‌ای به نام “در یک چشم به هم زدن” اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه داوری لحظه‌ای و فوری در عرض یک چشم به هم زدن می‌تواند از تصمیم‌گیری حساب شده موثرتر واقع شود.  Gladwell معتقد است با اعتماد به شم و غریزه ‌خود می‌توانید نظرتان را درباره‌ چگونه فکر کردن برای همیشه تغییر دهید.

  این کتاب توسط فاطمه عباسی‌فر در نشر دایره به فارسی نیز منتشر شده است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “از صفر به یک : نگاهی به شرکت‌های استارتاپ و نقش آن‌ها در ساخت آینده”

  کارآفرین

  این کتاب توسط Peter Thiel تحت عنوان Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future منتشر شده است. Thiel در کتاب خود مفهوم فناوری و جهانی‌سازی را توضیح می‌دهد و درباره رقابت و انحصار صحبت می‌کند‌ و تأثیر آن‌ها را بر روی ‌شرکت‌های استارتاپی بیان می‌کند و برای حضور در دنیای متشنج و پرتلاطم کسب‌وکار، راهنمایی‌های سودمندی را بیان می‌کند‌.

  این کتاب توسط میلاد بشیری در انتشارات میلکان به فارسی نیز ترجمه شده است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “کلید را بزن: چگونه زمانی که تغییر سخت است، تغییر ایجاد کنیم؟”

  کارآفرین

  این کتاب را Chip Heath و Dan Heath تحت عنوان Switch: How to Change Things When Change is Hard‌ منتشر کرده‌اند. آن‌ها در کتاب خود بر ا‌ین باورند که ما یک ذهن عقلانی و یک ذهن عاطفی داریم و راز موفقیت برای ایجاد تغییرات موثر در کسب‌وکار این است که هر دو ذهن خود را با هم هماهنگ کنیم‌.

  این کتاب توسط میترا معتضد در انتشارات البرز به فارسی نیز ترجمه شده است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “رهبر الهام بخش کسب‌وکار خود باشیم: با چرا شروع کنید و دایره طلایی موفقیت را بسازید”

  این کتاب توسط Simon Sinek تحت عنوان Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action منتشر شده است. Simon Sinek می‌خواهد الهام‌بخش شما در کار باشد. او توضیح می دهد که بانفوذترین رهبران در جهان فکر می‌کنند، عمل می‌کنند و به همین ترتیب ارتباط برقرار می‌کنند. در طول این کتاب با چارچوب دایره طلایی Sinek برای موفقیت در سازماندهی و هدایت افراد آشنا می‌شوید.

  نسخه فارسی این کتاب توسط سامرند ناسوتی در انتشارات آترا منتشر شده است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “سمفونی ‌کفش‌ها: خاطرات بنیان‌گذار شرکت نایکی”

  کارآفرین

  این کتاب توسط Phil Knight تحت عنوان Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike منتشر شده است.  Knight بنیان‌گذار شرکت نایکی است که در این کتاب داستان زندگی‌خود و تاسیس شرکت نایکی را روایت می‌کند.‌

  Knight از پدرش ۵۰ دلار قرض گرفت و  شرکت کفش نایکی را راه اندازی کرد. او ثابت می‌کند که با چشم‌اندازی جسورانه و مشتاق به چیزی بزرگتر از خودتان، می توانید یک چیز ایجاد کنید که به کمک آن همه چیز را تغییر دهید.

  این کتاب توسط علیرضا پارسائیان و نیلوفر خوش‌زبان در انتشارات کتاب سده به فارسی نیز ترجمه شده است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “الون ماسک: تسلا، اسپیس اکس و جستجوی آینده‌ی رویایی”

  کارآفرین

  این کتاب توسط Ashlee Vance تحت عنوان Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future منتشر شده است. این کتاب به زندگی کارآفرین معروف آمریکایی و خالق شرکت‌های اسپیس‌ اکس، تسلا و سولارسیتی یعنی Elon Musk می‌پردازد. Elon Musk  اخیرا یکی از شرکت‌های اینترنتی خود به نام پی‌پال را به مبلغ یک‌و‌نیم میلیارد دلار فروخته است.  Ashlee در  کتاب خود تمام جنبه‌های زندگی این نابغه‌ی بزرگ، از کودکی پرآشوب او در آفریقای جنوبی گرفته تا فرار به آمریکا و درنهایت نوآوری‌های او در حوزه‌ی فناوری و کارآفرینی‌هایش را به خواننده‌ نشان می‌دهد.

  این کتاب توسط مریم قمری به فارسی نیز ترجمه شده است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “انگیزه”

  این کتاب توسط Daniel Pink تحت عنوان Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us منتشر شده که راهکارهایی نو برای خلق دنیایی نو ارائه کرده است. Pink معتقد است که آنچه به ما انگیزه می‌دهد، نیاز ما به هدایت زندگی خود، یادگیری چیزهای جدید و انجام بهتر امور است. در این کتاب از سه عنصر انگیزه‌ی واقعی، تحت عنوان استقلال، تسلط و هدف یاد می‌شود و راهکارهای هوشمندانه و شگفت‌آوری برای به‌کارگیری این سه عنصر در عمل ارائه می‌شود.

  این کتاب توسط مرجان فرجی در انتشارات لیوسا به فارسی نیز برگردانده شده است.

  دریافت کتاب

 • کتاب “راهنمای کارآفرینان: هدایت گام به گام برای ساختن شرکتی موفق”

  کارآفریناین کتاب توسط Steve Blank و Bob Dorf تحت عنوان The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company منتشر شده است. كتاب راهنماي كارآفرينان، اطلاعاتي ارزشمند درباره چگونگي كسب، حفظ و افزايش مشتري ارائه مي‌دهد و قدم‌به‌قدم و با جزئيات کامل به كارآفرينان ياد مي دهد كه چگونه فرآيند كشف مشتري را در عمل پياده کنند. خواندن این کتاب برای همه ی موسسان کسب‌وکارهای نوپا، سرمایه گذاران، کارآفرینان و مربیان مفید است.

  این کتاب توسط سید رضا علوی در انتشارات جهاد دانشگاهی به فارسی نیز ترجمه شده است.

   

اگر شما هم کتاب جالبی خوانده‌اید که می‌تواند برای کارآفرینان و افراد مشتاق برای به‌راه انداختن یک کسب‌وکار استارتاپی مفید باشد، در قسمت نظرات به ما معرفی کنید.

امروزه ، بازاریابی از طریق ایمیل ابزاری بسیار م toثر برای تشویق مخاطبان و تولید سرنخ های با کیفیت است.

ایمیل مارکتینگ روز به روز در حال رشد و پیشرفت است. جیمیل به تنهایی بیش از ۱ میلیارد کاربر دارد و طبق پیش بینی ها ، تعداد این افراد تا سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳ میلیارد نفر می رسد.

بازاریابی از طریق ایمیل روز به روز به روندی سخت تر و رقابتی تبدیل می شود. در همین حال ، آن دسته از بازاریابان ایمیل که با استراتژی های مختلف بازاریابی از طریق ایمیل آشنا باشند ، برنده خواهند شد.

در این پست از دانشکده تپسل ، ما در مورد آینده بازاریابی از طریق ایمیل در سال ۲۰۱۸ و شکل گیری بازاریابی از طریق ایمیل توضیح خواهیم داد ، و در آخر ، ما در مورد ۱۱ استراتژی برای افزایش و بهبود بازاریابی ایمیل در سال ۲۰۱۸ بحث خواهیم کرد.


ایمیل مارکتینگ

مانند هر شکل دیگر از بازاریابی دیجیتال، در ایمیل مارکتینگ نیز لازم است که همیشه از روندهای آتی و استراتژی‌های پیش‌رو مطلع باشید و پیش بینی‌ کنید تا جایگاه خود را در بین رقیبانتان حفظ کنید. در این نوشتار روندهای پیش‌رو در سال جدید برای ایمیل مارکتینگ را بررسی و برای حفظ جایگاه شما نسبت به رقیبان توصیه‌هایی می‌کنیم.

 

تبلیغ در فضای وب‌سایت‌های معتبر ایرانی در مدیااد

مدیااد، به شما کمک می‌کند تا کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکار خود را در معتبرترین وب‌سایت‌های ایرانی اجرا کنید و برند خود را در مقابل چشم مخاطبان هدفتان قرار دهید.

از آینده ایمیل مارکتینگ با خبر شوید!

در بررسی روندهای ارتباطی و تکنولوژی، گاهی این سؤال مطرح می‌شود که آیا با گسترش pm و Im، ایمیل، کارآیی خود را از دست خواهد داد؟  نتایج زیر بر اساس آمار منتشر شده توسط emailmolnday می‌باشد:

 •  دوسوم کارشناسان مارکتینگ معتقدند که اهمیت ایمیل در سال‌های آتی خیلی مهم خواهد بود. این برآورد نه‌تنها نشان‌دهنده کاهش روند استفاده نیست، بلکه عده‌ای از کارشناسان بازاریابی، نگاه آتی مارکتینگ را به این سمت می‌دانند.
 • ۲۰٪ از کارشناسان مارکتینگ نیز معتقدند که ایمیل مهم است، ولی در مرکزیت استراتژی بازاریابی دیجیتال قرار نمی‌گیرد.
 • گروه سومی نیز معتقدند که اصول کار با ایمیل باقی خواهد ماند و احتمالاً تغییرهای جزئی گرافیکی و یا امکانات جدیدتر به آن اضافه می‌شود.

ایمیل مارکتینگ

در نظرسنجی emarsys و WBR Digital، نزدیک به ۸۱ درصد از خرده‌فروشی‌های آنلاین می‌گویند که ایمیل مارکتینگ نیرومندترین ابزار برای جلب مشتری است و ۸۰ درصد بر این باورند که ایمیل مارکتینگ ابزار کلیدی برای حفظ و وفادار کردن مشتری است. البته همه این‌ها در صورتی امکان‌پذیر است که خود مشتری، هم متقاضی دریافت ایمیل باشد و خود آدرس ایمیل خود را وارد کرده باشد.

 • ۵۳٪ از افراد در خرید از بازار محصولی را می‌خرند که ایمیلی با آن آشنا شده‌اند.
 • ۲۶.۲٪ بعد از خواندن ایمیل، به سایت مراجعه می‌کنند.
 • ۲۷.۱٪ با خواندن ایمیل و اطلاع از ویژگی‌های محصول موردعلاقه خود، آن را به‌صورت آنلاین خریداری می‌کنند.

ایمیل مارکتینگ در سال ۲۰۱۸

بازاریابی ایمیلی ابزاری قدرتمند برای جلب مخاطبان به محصولات و یا محتوایی است که به آن‌ها عرضه می‌کنید. قطعاً ایمیل از بین نخواهد رفت و کاربری خود را از دست نمی‌دهد. ولی احتمالاً تهیه ایمیل مناسب و ایده آل و مدیریت ایمیل مارکتینگ سخت‌تر می‌شود. در ادامه به چند مورد از تغییراتی که در ایمیل مارکتینگ اتفاق می‌افتد، اشاره می‌کنیم.

 • محتوای تعاملی:

  اتفاق جدیدی که در روند ارسال ایمیل و ایمیل مارکتینگ در حال وقوع است، ترفندهایی‌ است که با برنامه‌نویسی و کدهای مخصوص برای جذاب کردن محتوا در ایمیل و تعاملی کردن بیشتر محتوای ایمیل استفاده می‌شود. کاری که در طراحی وب‌سایت در سال‌های اخیر اتفاق می‌افتاد و روند پیش‌رو، ظهور آن در ایمیل‌ها را پیش‌بینی می‌کند‌. این اتفاق می‌تواند بر جذابیت ایمیل‌های ارسالی و افزایش نرخ کلیک موثر باشد. اما باید به این نکته توجه کنیم که برخی از سرویس‌دهنده‌ها دیرتر از بقیه توانایی نمایش صحیح این ایمیل‌ها را خواهند داشت. بنابراین اگر تمایل دارید از این ترفندهای خاص و جذاب استفاده کنید، بهتر است گزینه‌های اضافه دیگری برای مخاطبانی که از آن سرویس‌ها استفاده می‌کنند، درنظر بگیرید. مراحل بعدی طراحی این سبک ایمیل به کمک یک دولوپر برایتان قابل‌اجرا است و بر اساس گفته سایت emailonacid می‌توانید محتوای تعاملی را مستقیما وارد ایمیل خود کنید. می‌توانید موارد زیر را به ایمیل‌هایتان اضافه کنید:

  • مجموعه‌ای‌ از عکس‌ها که بعد از چند ثانیه عوض می‌شوند.
  • گیف ها
  • پخش ویدئو HTML5 (البته در ایران با توجه به سرعت اینترنت، پیشنهاد می‌کنیم از این موارد با حجم بالا استفاده نکنید)
  • قرار دادن قسمت سرچ در ایمیل
 • استفاده از ایموجی

  در سال آتی، روند استفاده از ایمیل به سمت ارتباط محاوره‌ای می‌رود. تعبیری که می‌توان از این موضوع در ایمیل مارکتینگ داشت، این است که پیش‌بینی می‌شود استفاده از ایموجی در ایمیل‌ها کاربرد بیشتری پیدا کند. طبق آمار appboy استفاده از ایموجی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، ۷۷.۵٪ افزایش داشته است. هم‌چنین در ایمیل‌های محرک (triggered) مانند، ایمیل خوش‌آمد گویی، یا یادآوری خرید، استفاده از ایموجی حتی افزایش بیشتری داشته است (۷۰۰٪ افزایش در هر سال). در چنین شرایطی استفاده نکردن از ترفندی که بسیار در بین کاربران متداول است، باعث می‌شود که ایمیل شما، چیزهایی مثل برخورد سرد و خشک و یا ایمیل‌های خودکار برداشت شود. بنابراین بهتر است به ایمیل‌های خود مقدار بیشتری صمیمیت با مخاطب اضافه کنید.

  ایمیل مارکتینگ

 • اتوماسیون

  در جلسه هفتم از بلوک یادگیری ایمیل مارکتینگ در مورد اتوماسیون در بازاریابی ایمیلی با جزئیات، صحبت کرده‌ایم. استفاده از ابزارهای اتوماسیون ضمن صرفه‌جویی در زمان، به شما امکانات متعددی برای مدیریت ایمیل‌ها می‌دهد. استفاده از اتوماسیون جزء روندهایی است که در سال جدید افزایش خواهد داشت. مخاطبین ایمیل‌هایی را که بدون شخصی سازی  به‌صورت اتومات ارسال می‌شوند و اثر روابط انسانی در آن‌ها پررنگ نشده، دوست ندارند. اما می‌دانیم که منظور از اتوماسیون، ایمیل‌های خودکار این‌چنینی نیست.

  بر اساس آمار موجود، ایمیل‌هایی که با اتوماسیون ارسال می‌شودند، ۱۵۲٪ نرخ کلیک بالاتر و ۷۰٪ نرخ بازگشایی بیشتر در مقایسه با ایمیل مشابه که بدون اتوماسیون ارسال می‌شود، دارند.

 

 

 

۱۱ راهکار برای رشد و بهبود ایمیل مارکتینگ در سال ۲۰۱۸

 1. تنها به افرادی که مایل هستند، ایمیل بزنید.

  اگر در لیست مخاطبان ایمیل مارکتینگ شما افرادی هستند که درگیری کمتری با ایمیل‌های شما دارند، دیگر به آن‌ها ایمیل نزنید. ایمیل زدن به افرادی که نرخ باز کردن ایمیل و یا نرخ کلیک بر CTA آن‌ها کم است، به برند شما ضربه می‌زند. بنابراین، باید این افراد را شناسایی کنید و به آن‌ها ایمیل نزنید و یا یک برنامه ایمیل مارکتینگ جدا برای آن‌ها در نظر بگیرید و آن‌ها را تشویق به باز کردن ایمیل و یا کلیک بر CTA موجود در آن کنید.

  در بلوک یادگیری ایمیل مارکتینگ جزئیات بیشتر تهیه و تقسیم بندی لیست ارائه شده است.

 2. برای هر ایمیلی که ارسال می‌کنید، هدف داشته باشید.

  اگر شما برای ایمیل‌هایی که ارسال می‌کنید، هدف نداشته باشید؛ مخاطبان شما نیز ایمیل‌ها را هدفمند نمی‌بینند و در نتیجه نرخ درگیری آن‌ها با ایمیل‌های شما کاهش می‌یابد.

  ایمیل مارکتینگ

  شما باید برای هر کدام از کمپین‌های ایمیل مارکتینگ خود هدف داشته باشید و در راستای رسیدن به آن هدف تلاش کنید.

  هدف از ارسال یک ایمیل می‌تواند تکمیل یک فرم توسط مخاطبانتان باشد تا به کمک اطلاعات به‌دست آمده از آن‌ها بتوانید مخاطبان خود را بر اساس رفتار، موقعیت مکانی، صنعت و … بررسی کنید و آن‌ها را به دسته‌های مختلفی تقسیم کنید.

  همچنین، زمانی که ایمیل را با یک هدف ارسال می‌کنید، می‌توانید در ادامه میزان نزدیک شدن به آن هدف را نیز ارزیابی کنید و به نتیجه‌بخش بودن ایمیل مارکتینگ پی ببرید.

 3. ایمیل مارکتینگ خود را شخصی‌سازی کنید.

  شخصی سازی جزء نکات مهم و موثر در ایمیل مارکتینگ است. تحقیقات انجام شده توسط hubspot در سال ۲۰۱۴ نشان داده است که ایمیل‌هایی که شخصی‌سازی شده و در عنوان آن‌ها از نام‌های هر یک از مخاطبان استفاده شده است، نرخ کلیک بالاتری دارند.

  ایمیل مارکتینگ

 4. ایمیل‌ها را از یک اکانت شخصی بفرستید.

  بهتر است ایمیل‌های خود را با یک نام شخصی بفرستید تا دریافت‌کنندگان ایمیل با ‌اسم یک شخص مواجه شوند و نه با یک آدرس ایمیل. این امر حس بهتری در دریافت‌کنندگان ایمیل ایجاد می‌کند. چرا که احساس می‌کنند با ‌یک شخص واقعی در تعامل هستند و با احتمال بیشتری به ایمیل واکنش نشان خواهند داد.

 5. روزهای مختلف هفته را برای ارسال ایمیل‌ها امتحان کنید.

  شما باید روزهای مختلف هفته را برای ارسال ایمیل‌ها امتحان کنید و ببینید که کدام روزها برای ارسال ایمیل، بهینه‌تر است و نرخ باز شدن و نرخ کلیک ایمیل‌ها بیشتر است.

  معمولاً روزهایی که ایمیل‌های زیادی ارسال می‌شوند، افراد به ایمیل‌های دریافتی توجه کمتری می‌کنند. به‌عبارتی ایمیل در صندوق ورودی بین بقیه ایمیل‌ها گم می‌شود. بنابراین، شما باید این روزها را شناسایی کنید و تا حد ممکن در این روزها ایمیل ارسال نکنید.

  ایمیل مارکتینگ

 6. به مخاطبانی که فرم عضویت پر کرده‌اند، اهمیت بیشتری دهید.

  هنگامی‌که ‌یک شخص فرمی را پر می‌کند و ایمیل خود را در آن وارد می‌کند، درگیری زیادی با ایمیل‌های شما دارد. چرا که خود فرد دریافت ایمیل‌های شما را انتخاب کرده است و با این کار به شما نشان داده است که تمایل دارد محتواهای شما را بخواند. بنابراین، به این دسته از مخاطبان خود توجه بیشتری کنید.

  ایمیل مارکتینگ

  به هیچ عنوان، برای ایمیل مارکتینگ خود لیست مخاطب نخرید. چرا که با این کار هم به اعتبار خود صدمه زده‌اید و هم مخاطبانی‌ که به‌دست آورده‌اید، مخاطبان مطلوبی نبوده‌اند و ممکن است درصد بالایی از آن‌ها به ایمیل‌های شما اصلاً توجهی نکنند.

 7. مخاطبین منفعل را شناسایی کنید و از لیست حذف کنید.

  ممکن است که شما بدون اینکه متوجه باشید برای مخاطبین خود هرزنامه ارسال کنید. دلیل این امر این است که تعریف هرزنامه در طی زمان تغییر کرده است. ایمیل‌های خاکستری به پیام‌های ایمیلی گفته می‌شود که به صورت توده فرستاده می‌شوند و با توجه به اینکه دریافت‌‌کنندگان ایمیل‌ها اطلاعات خود را در اختیار شما قرار داده‌اند، به صورت فنی هرزنامه شناخته نمی‌شوند اما حقیقت این است که آن‌ها ایمیل‌های شما را دریافت می‌کنند اما حتی آن را باز هم نمی‌کنند. ایمیل خاکستری (graymail) به حجم زیادی از ایمیل‌هایی گفته می‌شود که در واقع نه به خواسته مستقیم بلکه به این دلیل که مخاطبین بعد از دریافت ایمیل شما به آن اعتنایی نمی‌کنند و آن را باز نمی‌کنند، اسپم شده است.

  اولین باری که یک مخاطب ایمیل شما را باز نمی‌کند، احتمال توجه او به ایمیل‌های بعدی شما به شدت کاهش می‌یابد. در صورتی‌که شما به این امر توجه نکنید و فرستادن ایمیل‌ها را ادامه دهید، این روند به گونه‌ای ادامه می‌یابد که احتمال اینکه در آینده برای حتی یک بار پیام های شما را باز کنند، بسیار کم خواهد شد.

  بنابراین، فرستادن ایمیل‌های خاکستری را متوقف کنید و به حرفی که مخاطبان شما با باز نکردن ایمیل‌هایتان به شما می‌زنند گوش دهید. با نفرستادن ایمیل به مخاطبینی که نسبت به ایمیل‌های شما علاقه‌ای ندارند، نرخ باز کردن ایمیل‌های شما افزایش می‌یابد و بسترهای ایمیلی نیز با مشاهده توجه شما به رفتار کاربر، به احتمال کمتری در آینده ایمیل‌های شما را هرزنامه تشخیص خواهند داد.
  
  
 8. اگر یکی از مخاطبانتان لغو اشتراک کرد، ناراحت نشوید.

  برای تعداد کم لغو اشتراک، خودتان را ناراحت نکنید. شما نمی‌توانید تمام مخاطبان خود را راضی نگه دارید و لغو اشتراک اتفاق می‌افتد و امری طبیعی است. لغو اشتراک از spam کردن ایمیل‌های شما بهتر است.

  ولی اگر تعداد لغو اشتراک‌ها زیاد شد، باید فکری برای ایمیل مارکتینگ خود بکنید و مشکل را پیدا کنید و آن را برطرف نمایید.

  ایمیل مارکتینگ

 9. اگر نرخ باز کردن ایمیل‌های شما کم شد، به فکر چاره باشید.

  اگر نرخ باز کردن ایمیل‌های شما کم شد، این بدان معناست که انتظارات مخاطبان خود را برآورده نمی‌سازید و این امر ممکن است نتایج بدی برای شما به دنبال داشته باشد. شما باید راه‌های مختلفی انجام دهید تا در نهایت بتوانید نرخ باز شدن ایمیل‌های خود را افزایش دهید.

 10.  اگر افراد شما را spam کردند، ایمیل مارکتینگ خود را متوقف کنید.

  اگر شما توسط اشخاص متعدد در حال اسپم شدن هستید، برند و شهرت شما درخطر است و ممکن است جزء بلک‌لیست سرویس‌دهنده‌های ایمیل قرار بگیرید. بنابراین در چنین حالتی فرکانس ارسال ایمیل را کنترل کنید و ارسال را کمتر و یا متوقف کنید.

 11.  مراقب عنوان ایمیل‌های خود باشید.

  عنوان ایمیل‌های شما عامل مهمی در بالا بردن نرخ درگیری مخاطبان با ایمیل‌ها است.

  ایمیل مارکتینگ

  یک عنوان خوب اولا باید کوتاه و جذاب باشد، شخصی‌سازی شده باشد و همچنین بهتر است با ایموجی همراه باشد. عنوان ایمیل شما باید کاملا منطبق بر محتوای ایمیل باشد و نباید در آن بزرگنمایی کرد.

  بهتر است عنوان ایمیل‌های شما با فعل امری شروع شود. چرا که عنوان ایمیل در واقع یک CTA (فراخوان به عمل) است که مخاطب آن باید در نهایت فعالیتی انجام دهد. با استفاده از فعل‌های امری مخاطبان خود را بیشتر به انجام دادن فعالیت مطلوب ترغیب می‌کنید.

  از اعداد در عنوان ایمیل‌های خود استفاده کنید. اعداد می‌تواند شماره راهکارهای ارائه شده توسط شما، طول نوشته شما، یک کد تخفیف و … باشد.

  قبل از آن‌که ایمیل‌های خود را ارسال کنید، عنوان ایمیل‌ها را بلند بخوانید و ببیند خودتان اگر با همچین عنوانی روبه‌رو شوید، ایمیل‌ها را باز می‌کنید یا نه.

 فراموش نکنید ایمیل از بین نخواهد رفت. ولی تهیه ایمیل ایده آل سخت‌تر خواهد شد. هر سال، نرخ توجه افراد به ایمیل‌های دریافتی و نرخ کلیک و بازگشایی کاهش می‌یابد. اما این موضوع به این معنا نیست که ایمیل مارکتینگ بهره‌وری خود را از دست خواهد داد. بلکه صرفاً فضا رقابتی‌تر می‌شود. تفاوت در همین است که به ‌عنوان یک کارشناس دیجیتال مارکتینگ بدانیم دقیقاً چه می‌خواهیم و با استراتژی درست پیش برویم. سعی کنید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید و مخاطبین خود را بیشتر جذب کنید.

نمایه اینستاگرام خود را بهینه کنید.

پروفایل اینستاگرام خود را بسازید تا مخاطبان شما را بشناسند و شما باید دلیلی داشته باشید که آنها را در پروفایل خود دنبال کنید. نام کاربری خود را به عنوان نام تجاری خود انتخاب کنید. اگر نام تجاری شما از قبل انتخاب شده است ، باید نام تجاری خود را در ابتدای نام کاربری خود قرار دهید و برخی کلمات را اضافه کنید تا جستجو برای افراد آسان تر شود. نام کامل نام تجاری خود را در قسمت Name تایپ کنید. بعد ، شما باید حساب کاربری خود را عمومی کنید. برای انجام این کار در قسمت Options ، باید گزینه private را غیرفعال کنید. در مرحله بعدی باید یک تصویر مناسب برای پروفایل خود انتخاب کنید. این تصویر باید با تصاویر موجود در سایر حساب های شبکه های اجتماعی کسب و کار شما مطابقت داشته باشد ، معمولاً آرم مارک انتخاب می شود. در مرحله بعد ، شما باید بخش بیو را تکمیل کنید و در مورد کسب و کار خود ، اینکه چه فعالیت هایی انجام می دهید و اینکه چرا مردم باید شما را دنبال کنند اطلاعاتی ارائه دهید. کردن علاوه بر این ، این تنها شانس شما برای قرار دادن پیوند به وب سایت خود در حساب اینستاگرام خود است. بنابراین از این فرصت به خوبی استفاده کنید.

برای دیدن پروفایل اکانت اینستاگرام یک برند می‌توانید صفحه تپسل در اینستاگرام را ببینید.

در نهایت نیز باید دریافت نوتیفیکیشن خود را فعال کنید. برای این منظور باید در Option و در قسمت Push Notification Settings، گزینه From everyone را انتخاب کنید تا از تمامی واکنش‌های فالوئرها نسبت به صفحه خود مطلع شوید.

اینستاگرام

یهتر است اکانت اینستاگرام خود را به اکانت توئیتر و فیس‌بوک متصل نکنید. ‌چرا که انواع پست‌هایی که در هرکدام از این شبکه‌های اجتماعی قرار داده می‌شود، باهم تفاوت دارند.


 • نیروی تولید محتوا استخدام کنید.

  برای تولید محتوا در رسانه‌های اجتماعی‌ کسب‌وکار خود از جمله اینستاگرام نیروهای متخصص استخدام کنید که با قابلیت‌ها و ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی آشنایی داشته باشند.

  کیفیت پست‌ها در اینستاگرام خیلی مهم است. کاربران توئیتر ممکن است چند توئیت بد از سمت شما را نادیده بگیرند؛ اما داشتن یک پست بد در اینستاگرام می‌تواند تأثیر زیادی بر روی کاربران این رسانه اجتماعی داشته باشد. نیرویی که برای قرار دادن پست در اینستاگرام استخدام می‌کنید باید حداقل با نکات ابتدایی عکاسی و اپلیکیشن‌های ویرایش عکس آشنایی داشته باشد.

  هرچند که خود اپلیکیشن اینستاگرام چند قابلیت ویرایشی در اختیار شما قرار می‌دهد، ولی در اکثر اوقات با این ویرایش‌ها نمی‌توانید یک عکس خیلی باکیفیت و خوب داشته باشید. عکس‌ها باید قبل از قرار گرفتن در صفحه اینستاگرام ‌کسب‌وکار شما در یک یا چند اپلیکیشن ویرایشی، ویرایش شوند.

  همچنین، باید از کارمندان خود بخواهید که عکس‌هایی‌ که مرتبط با کسب‌وکار شما دارند را در اختیار این تیم قرار دهند تا از این تصاویر نیز استفاده کنند.

 • شروع به پست گذاشتن در اینستاگرام کنید.

  پس از آنکه پروفایل اینستاگرام خود را به‌خوبی تنظیم کردید و بسته به اندازه کسب‌وکار خود یک‌ یا چند نیروی متخصص در زمینه رسانه‌های اجتماعی استخدام کردید، وقت آن است که در صفحه خود پست بگذارید.

  برای شروع ابتدا اینفوگرافیک راهنمای سایز تصاویر و ویدئو در اینستاگرام را ببینید تا با قوانین پست‌ها در رسانه‌های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام آشنا شوید. قبل از آنکه بخواهید برای اکانت اینستاگرام کسب‌وکار خود بازاریابی کنید، باید در آن چندین پست قرار دهید تا کاربران هنگامی که به صفحه اینستاگرام شما مراجعه کردند، حس کنند که شما به‌طور مرتب و متداول در صفحه خود پست قرار می‌دهید.

  برای قرار دادن پست‌ها باید personaهای مناسبی برای مخاطبان خود ترسیم کنید و با توجه به آن‌ها محتوا تولید کنید.

  برای آشنایی با مفهوم persona کتاب الکترونیک چرا دیجیتال مارکتینگ را بخوانید.

  کتاب الکترونیکی دیجیتال مارکتینگ

  برای قرار دادن پست‌های خود در صفحه اینستاگرام باید برنامه‌ریزی زمانی داشته باشید. پیدا کردن زمان مناسب برای قرار دادن پست‌ها نیاز به تمرین و تکرار دارد ؛ اما به‌طور کلی چون کاربران اینستاگرام بیشتر از موبایل استفاده می‌کنند؛ بنابراین، در هر زمان و مکانی می‌توانند اینستاگرام خود را چک کنند و این کار را بیشتر در زمان‌های غیر کاری انجام می‌دهند.

 • ‌کپشن‌های دلپذیر و ارزشمند برای‌ به اشتراک‌گذاری بنویسید.

  شاید عکس‌ها و ویدئوها مهم‌ترین ارکان یک پست در اینستاگرام به حساب آیند؛ اما نباید نقش کپشن‌ها را در پست‌ها نادیده گرفت. به کمک کپشن‌ها می‌توانید به پست‌های خود قابلیت به اشتراک‌‌گذاری بیشتر توسط مخاطبان را دهید و این امر باعث می‌شود که برند شما بیشتر دیده شود.

  قابلیت های بیزینس پروفایل اینستاگرام را در کالج تپسل بخوانید

  همچنین می‌توانید در کپشن پست‌های خود از مخاطبانتان یک سوال بپرسید و آن‌ها را به انجام دادن فعالیتی تشویق کنید. با این کار واکنش مخاطبانتان نسبت به پست‌های شما بیشتر می‌شود.

 • از هشتگ‌های مرتبط استفاده کنید.

  اگر در پست‌های اینستاگرام خود از هشتگ‌های مرتبط استفاده کنید، ممکن است پست‌هایتان در اختیار افراد بیشتری به غیر از دنبال‌کنندگان شما قرار گیرد، پس باید هوشمندانه از هشتگ‌ها استفاده کنید. در پست‌های خود حداکثر از ۳۰ هشتگ استفاده کنید ولی سعی کنید هشتگ‌های ترند روز و مرتبط با صنعت خود پیدا کنید.

  اینستاگرام

  یکی از راه‌های مناسب برای پیدا کردن هشتگ‌های مرتبط، جست‌وجوی آن‌ها از طریق خود اپلیکیشن اینستاگرام است.

  پس از آنکه تعداد قابل قبولی فالوئر رایگان در اینستاگرام پیدا کردید، می‌توانید خودتان هشتگ بسازید و در پست‌های خود از آن‌ها استفاده کنید. این هشتگ‌ها می‌تواند نام برند شما و یا هر چیزی که مرتبط با شعار شما است، باشد. این کار باعث می‌شود که برند شما در اینستاگرام حضور فعال‌تری داشته باشد.

  توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید نام برند خود را به‌عنوان هشتگ اصلی صفحه انتخاب کنید، آن را در تمام پست‌های خود قرار دهید. اینستاگرام به‌تازگی ویژگی‌ فالو کردن پست‌ها را هم به قابلیت‌های خود افزوده است و این، اهمیت استفاده از هشتگ‌های متناسب را دوچندان می‌کند.

 • با سایر کاربران از جمله فالوور های خود در تعامل باشید.

  با سایر کاربران اینستاگرام به‌خصوص فالوئر های خود در ارتباط باشید و حتی فالوئر های خود را فالو کنید و پست‌های آن‌ها را لایک کنید. همچنین، به کامنت‌هایی که زیر پست‌های شما قرار داده می‌شوند، پاسخ دهید. این کار میزان اهمیت شما به فالوئر هایتان را نمایش می‌دهد.

  شما حتی می‌توانید با کاربرانی که فالوئر های مشابه شما دارند، در ارتباط باشید و گاهی‌های آن‌ها را تبلیغ کنید و آن‌ها نیز پست‌های شما را تبلیغ کنند.

  توجه داشته باشید استفاده از این راهکار تا حد زیادی به استراتژی‌ حضور در شبکه‌های اجتماعی مربوط است. ممکن است ترجیح برند شما این باشد که به فالو کردن اکانت‌های شخصی و یا هر برندی به‌جز برندهای همکار خود نپردازد.

در این مقاله در کمتر از یک ساعت میخواهیم آموزش روتوش را ببینیم و یاد بگیریم که چطور  ازبین بردن لکه و چروک صورت در فتوشاپ را باید داشته باشیم و به این صورت زیر ۱ ساعت این پروسه را نیز طی کنیم پس با این مقاله که به بازاریابی هم کمک میکند همراه باشید.

فتوشاپ یک ساعته لمس کردن
مهارت در درجه اول قرار دارد ، سپس سرعت. ما تمام مراحل لازم را در گردش کار یک بازنشسته حرفه ای برطرف می کنیم ، به این ترتیب شما می توانید به سرعت تغییراتی را که باید ایجاد کنید تا بیشترین بهره را از یک تصویر ببرید ، شناسایی کنید.

ویرایش تصاویر خام
کار با RAW قدرت ویرایش فوق العاده ای را به شما می دهد و تضمین می کند که هم شما و هم مشتری خود کیفیت مطلوبی را دریافت می کنید. بیاموزید که چگونه با استفاده از فتوشاپ و Adobe Camera Raw تنظیمات شدیدی در نوردهی و رنگ ایجاد کنید. آیا دوربین Adobe در RAW جدید است؟ این آموزش حرفه ای را که در آن به ACR در فتوشاپ غوطه ور می شویم امتحان کنید.

قرار گرفتن در معرض متعادل
همیشه در طول عکسبرداری اوضاع به همین شکل پیش نمی رود. ایجاد تعدیلات در نمایشگاه ، بزرگ و کوچک ، قسمت مهمی از کارهای این عقب نشینی است. ما به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید به طور سریع و کارآمد چندین نمایشگاه در Adobe Camera ایجاد کنید و سپس آنها را با هم در فتوشاپ ترکیب کنید.

روتوش پرتره یک ساعت بعد از فتوشاپ Retouch پرتره یک ساعت بعد از فتوشاپ

مو ، خز و لباس
برجسته ها و سایه ها
تزئین تصویر برای تزئین تصویر با نور و سایه طبیعی ، افزودن شکل و تعریف و جلب توجه بیشتر به سوژه است. ما به شما نشان می دهیم که چگونه چندین نمایشگاه ایجاد کنید و سپس آنها را برای نمایش متعادل و قدرتمندتر ترکیب کنید.

پوست و موی عالی
کاهش لکه های کوچک ، پرواز مو و انتقال محکم بین نور و تاریکی از مراحل مهم گردش کار یک بازنشسته است. ما با تکنیک های آموزش دقیق ، در عین حال م ،ثر و ابتکاری ، روش هایی برای افزایش زیبایی طبیعی مقاله شما به شما نشان می دهیم.

به مقالات خود اضافه کنید
مقاله شما باید ستاره نمایش باشد. بیاموزید که چگونه از حواس پرتی ، سایه ها و بالعکس استفاده کنید تا بر حواس پرتی غلبه کنید و توجه بیشتری را به سوژه خود جلب کنید. هنگامی که در اینجا کار می کنید ، هنر تسلط بر موضوعات خود را با تسلط بر طفره رفتن و سوزاندن بیاموزید!

بهتر کار کن
پرتره یک ساعت قبل از پرتره فتوشاپ یک ساعت بعد از پرتره فتوشاپ
گردش کار دسترسی حرفه ای
گردش کار موثر ، نتایج حرفه ای
وقت شما با ارزش است. ما با گذراندن مراحل بازیابی کل تصویر عمودی ، مرحله به مرحله به شما نشان می دهیم که چگونه این فرآیند را از همیشه نرم و صاف کنید.

اقدامات فتوشاپ
کار سریعتر با عملیات فتوشاپ!
با کلیک کمتر روی منوهای فتوشاپ ، علاوه بر این اطمینان حاصل کنید که عکس های شما شگفت انگیز به نظر می رسند. روند Floren Photoshop ما برای سرعت بخشیدن به گردش کار شما در حین پرداخت و ارائه نتایج حرفه ای طراحی شده است.

پرتره یک ساعته بر روی آرون نس

PRO رسیدن به برنامه شما

اصلاح برنامه شما
در حالت ایده آل ، ما باید بقیه دنیا را صرف ویرایش یک تصویر تا زمان انجام آن صرف کنیم. اما همیشه مشتری دیگری در صف ایستاده است ، یا یک پروژه جدید که از آن هیجان زده شده اند. در اینجا نحوه ویرایش عکس ها در برنامه شما وجود دارد تا بتوانید به سراغ چیز مهم بعدی بروید.

مسیرهای هوایی را بردارید
ریکاوری مو اغلب می تواند یک فرآیند زمان بر باشد. ما ابزارهایی را به شما نشان می دهیم که به شما در دستیابی به نتایج سریع و زیبا کمک می کند. و ما می دانیم که موها چقدر می توانند دشوار باشند. با نرم افزار PRO Tutorial Master Retaching Hair تمام ترفندهای تجارت را بیاموزید.

شکل و تعریف را اضافه کنید
برخی مراحل در روند بازیابی تأثیرات عمیق تری نسبت به سایر مراحل دارند. اگر به دنبال بهترین راه برای بالا بردن عکسهای خود هستید ، چیزی بیشتر از Taste and Burn نبینید. با اضافه کردن هایلایت ها و سایه های طبیعی ، به هر تصویری اشکال و تعارفات خیره کننده اضافه کنید.

پرتره یک ساعته بر روی آرون نس

از یک حرفه ای بیاموزید

با وظایف سریعتر کار کنید
روند Floren Photoshop ما به گونه ای طراحی شده است که به شما نتایج سطح حرفه ای می دهد. با برداشتن گامهای پر زحمت ، می توانید بر روی هنر شگفت انگیز کردن سوژه های خود تمرکز کنید.

سریع طرفدار
تسریع در روند پیاده سازی یکی از مهمترین مراحل است. بیاموزید که چگونه درجه وضوح مختلف را در مناطق مختلف تصویر اعمال کنید ، عمق را اضافه کنید و بیشتر روی موارد مهم تمرکز کنید.

چشم بازنشسته
کار با چیزهای دیگر فقط درک فتوشاپ است. شما خواهید آموخت که چگونه یک بازنشسته حرفه ای به سرعت یک تصویر را تجزیه و تحلیل می کند ، و همه ویرایش های لازم برای انتقال تصویر به سطح بعدی را شناسایی می کند.

بیشتر بازاریاب ها تمایل دارند میزان بازدید ، کلیک و صفحات فرود را برای این نوع وب سایت ها افزایش دهند. اما تمیز کردن این موارد به درد شما نمی خورد. شما باید از این مذاکرات موجود به عنوان یک وب سایت استفاده کنید و آنها را به هدفی که برای خود تعیین کرده اید نشان دهید و نرخ تبدیل وب سایت خود را افزایش دهید.

به عنوان مثال ، اگر هدف شما ایجاد یک رتبه صفحه منحصر به فرد است که در روزنامه منتشر می شود ، باید افراد موجود وب سایت خود را به این کار تشویق کنید.

در واقع ، بازار هدف شما برای نام تجاری شما باید مخاطبان تبدیل رایگان شما را بهینه کند. Conversion Rate Optimization یا CRO یا Conversion Rate Optimization به اختصار از بازاریابی و فروش مقالات معرفی شده است و در این مقاله ابتدا CRO و بعداً ۸ دستورالعمل برای تجزیه و تحلیل نرخ موثر تعریف خواهیم کرد.

بهینه‌سازی نرخ تبدیل (Conversion Rate Optimization) چیست؟

برای اینکه یک فرد معمولی وارد میدان فروش شود و او را به یک مشتری واقعی برای برند شما تبدیل کند ، ابتدا باید آن شخص را به سرب ترجمه کنید ، سپس روش ایجاد آن را برای مشتری شدن دنبال کنید. برای انجام این کار ، انواع مختلفی از مارک وب سایت با صفحات مختلف فرود. تبدیل بازدید کنندگان به مشتری می تواند در هر صفحه ای اتفاق بیفتد ، مانند صفحات محصول ، فروش محصولات ، وبلاگ ها و موارد دیگر.

نرخ تبدیل

به عنوان یک بازاریاب ، وظیفه شما تسریع و ساده سازی فرآیند تبدیل یک فرد متوسط ​​به مشتری است. اطمینان از تبدیل “وب سایت” می تواند فرصت خوبی برای بازاریابان از این نوع باشد تا بتوانند مخاطبان خود را بیشتر جذب کنند و آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنند . بهبود هزینه تفسیر به این معنی است که شما می توانید مشتریان و مشتریان بیشتری نسبت به مخاطبان فعلی خود داشته باشید.

چه زمانی باید بهینه‌سازی نرخ تبدیل انجام دهیم؟

هنگامی که تیم بازاریابی برند شما شروع به تولید سرنخ کرد ، باید به فکر بهبود نرخ تبدیل مخاطب خود به لید باشید و در نهایت باید بتوانید سودی را که تولید می کنید رشد دهید و بیشتر آن را به مشتری تبدیل کنید.

به عنوان مثال ، فرض کنید وب سایت شما هر ماه ۱۰ هزار بازدید کننده دارد که نرخ تبدیل بازدیدکنندگان رانندگی شما و نرخ تبدیل ۱ به ۱ به ازای هر مشتری است. اگر می خواهید نرخ تبدیل وب سایت خود را بهبود بخشیده و دو برابر کنید ، بنابراین نمی توانید انتظار داشته باشید که با افزایش تعداد بازدید کنندگان ، نرخ تبدیل وب سایت خود را افزایش دهید. درعوض ، این اقدامات را مانند اقداماتی تصور کنید که باید به طور منظم انجام دهید تا منجر به تولید بیشتر مشتریان و مشتریان جدید شود. بنابراین ، افزایش تعداد بازدیدکنندگان وب سایت معیار خوبی برای عملکرد یک وب سایت نیست.

نرخ تبدیل

۸ راهکار برای بهینه‌سازی نرخ تبدیل یک وب‌سایت

 1. CTA مبتنی بر متن در پست‌های بلاگ خود قرار دهید.

  نادیده گرفتن بنرها یک پدیده واقعی است زیرا مردم عادت دارند اطلاعات بنر را در وب سایت ها نادیده بگیرند. همچنین ، در بیشتر موارد ، افراد تا پایان پست نمی خوانند. بنابراین ، قرار دادن CTA منظم در انتهای پست ممکن است انتخاب خوبی نباشد. بنابراین باید برای جلب توجه مخاطب ، رویکرد جدیدی جستجو کرد.

  هاب اسپات معتقد است CTA های مبتنی بر متن می توانند مفید باشند. CTA مبتنی بر متن در یک پست وبلاگ ، خطی جداگانه از متن با برچسب H3 یا H4 است که افراد را به یک صفحه فرود خاص هدایت می کند.

  Hubspot در مورد ۱۰ پست خود تحقیق کرد تا ببیند آیا CTA های متنی واقعاً نرخ تبدیل وب سایت را افزایش می دهند یا خیر. طبق تحقیقات hubspot ، CTA های معمولی فقط ۶٪ از پیشروهای وبلاگ شما را تشکیل می دهند. از طرف دیگر ، CTA های مبتنی بر متن ۹۳٪ پیشروها را به خود اختصاص می دهند.

 2. در پست‌های خود از pop upها استفاده کنید.

  روش دیگری که می توانید نرخ تبدیل وب سایت خود را بهبود ببخشید استفاده از پنجره های بازشو است. به این ترتیب می توانید توجه مخاطبان وب سایت خود را به خود جلب کرده و پیشنهادی را به آنها ارائه دهید.

  Hubspot با استفاده از پنجره بازشو در وبلاگ خود به نتایج جالبی رسیده است. طبق نتایج منتشر شده توسط Hubspot ، به دلیل استفاده از پنجره های بازشو در مقایسه با استفاده از CTA معمولی در انتهای پست ، نرخ کلیک این سایت ۱۹۲٪ و تعداد مشترکان ۲۷٪ افزایش یافته است.

  Mailerlite یکی از ابزارهایی است که می تواند به شما در طراحی پنجره های بازشو مختلف کمک کند. با Mailerlite می توانید مشخص کنید که کدام پنجره های بازشو در هر صفحه فرود و در هر بازه زمانی برای هر یک از مخاطبان خود ظاهر می شوند. همچنین می توانید نتایج تجزیه و تحلیل از جمله نرخ کلیک ، نرخ تبدیل و … مرتبط با هر پنجره را مشاهده و مرور کنید.

  نرخ تبدیل

 3. بر روی صفحات فرود مختلف خود تست A/b  انجام دهید.

  امروزه صفحات فرود یکی از مهمترین ابزارها برای یک بازاریاب برند است. صفحه فرود جایی است که بازدید کننده به مشتری بالقوه تبدیل می شود یا مشتریان بالقوه ایجاد شده در آن صفحه ارتباط بیشتری با برند دارند و در نهایت مشتری می شوند. این صفحات نقش اصلی در وب سایت شما دارند و شما باید با آزمایش A / در این صفحات بیشترین بهره را ببرید. مطمئناً ، نتایج آزمون A / وقتی معتبر باشد که منطقه نمونه مورد آزمایش شما زیاد باشد. به عنوان مثال ، تعداد بازدید کنندگان از وب سایت شما و نرخ تبدیل نباید تعداد کمی باشد.

  در روزهای مختلف هفته و ماه های مختلف سال در آزمون A / شرکت کنید ، زیرا نرخ تبدیل وب سایت در روزهای مختلف هفته و ماه های مختلف سال تغییر می کند.

  می توانید موارد مختلفی مانند نوشتن متن ، محتوای پیشنهادات ، تصاویر ، فرم های نظرسنجی ، طراحی و … مربوط به صفحه های اصلی فرود خود را امتحان کنید.

  Leadها را به lead واجد شرایط بازاریابی (marketing-qualified lead) تبدیل کنید.

  سرمایه گذاری در شرکت های بازاریابی که به احتمال زیاد مشتری شما هستند ؛ اما کدام یک از هدایت ها را باید در فرآیند بازاریابی بگنجانید؟

  پاسخ این سوال در صنعت متفاوت است. لیدهایی را انتخاب کنید که با توجه به هدف شما بیشترین اهمیت را دارند. به عنوان مثال ، مشتریان بالقوه ثبت نام شده برای دریافت کتابچه راهنمای کاربر محصول یا نسخه ی نمایشی رایگان محصول شما ممکن است مهم باشند.

  نرخ تبدیل

  شما می توانید مشتریان یا MQL های بازاریابی واجد شرایط را با آزمایش A / پیدا کنید و سپس بیشترین بازاریابی خود را معطوف این هدایا کنید. همچنین ، شما باید در آینده با طراحی خوب و CTA های هوشمند منجر به MQL ها شوید.

 4. تیم فروش را به‌طور خودکار مطلع کنید.

  شما می توانید از اتوماسیون در بسیاری از فرآیندهای مربوط به نیروی فروش استفاده کنید. به عنوان مثال ، هنگامی که یک سرب فعالیت بسیار مهمی مانند نمایش صفحه قیمت گذاری در وب سایت شما را انجام می دهد ، از طریق ایمیل نیروی فروش مطلع می شود. یا اگر تجارت شما در تجارت الکترونیکی است ، به طور خودکار برای افرادی که سبد خرید خود را ترک کرده اند ایمیل ارسال کنید.

 5. سیستم پیام‌رسانی به صفحات با نرخ تبدیل بالا اضافه کنید.

  با کمک ابزاری مانند Sapline می توانید به صورت آنلاین با بازدیدکنندگان وب سایت خود گپ بزنید. برای افزایش نرخ تبدیل وب سایت خود ، باید قابلیت های گپ را به صفحات با عملکرد بالا مانند صفحات قیمت گذاری محصول اضافه کنید تا در صورت بروز مشکل ، مشتریان بالقوه بتوانند با شما چت کنند. این احتمال مشتری شدن را افزایش می دهد.

  نرخ تبدیل

 6. پست‌های بلاگ خود را بهینه کنید.

  اگر به پست های وبلاگ خود نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که برخی از آنها بهتر از دیگران کار می کنند. بهینه سازی پست های وبلاگ شما بزرگترین فرصت برای بهبود نرخ تبدیل است.

  برای شروع ، ابتدا باید پست هایی را که دارای بازدید بالا اما نرخ تبدیل کم هستند ، شناسایی کنید. در مرحله بعد ، مواردی را که باعث شده نرخ ارسال کم آن پست ها باشد ، پیدا کرده و رفع کنید. مشکل این پست ها ممکن است این باشد که محتوای ارائه شده عمومی با متن پست سازگار نیست یا CTA مناسب برای آن ندارید و.

  در مرحله بعدی ، باید پست ها را با نرخ تبدیل خوب شناسایی کرده و بازدید زیاد را به سمت آن پست ها هدایت کنید. با تبلیغ این پست ها در شبکه های اجتماعی مختلف مانند LinkedIn ، Telegram ، … ، یا بالا بردن رتبه این پست ها در گوگل ، می توانید تعداد بازدید از این پست ها را افزایش دهید. همچنین ، شما باید همیشه این پست ها را به روز و مرتبط نگه دارید تا بازدید کنندگان آنها مشتاق مطالعه آنها باشند.

 7.  بازدیدکنندگان قدیمی وب‌سایت خود را مجدداً مورد هدف قرار دهید.

  نرخ تبدیل

  بازدیدکنندگان قدیمی خود را که قبلاً از سایت شما خارج شده اند شناسایی کرده و آنها را تشویق کنید تا به وب سایت شما بازگردند. روش های مختلفی وجود دارد که می توانید مخاطبان مسن را به بازگشت به وب سایت خود ترغیب کنید. به عنوان مثال ، می توانید تبلیغات وب سایت خود را در سایر وب سایت هایی که نرخ تبدیل بالایی نیز دارند به مخاطبان قدیمی خود نشان دهید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک تصویر و محتوای جذاب داشته باشید تا توجه مخاطب خود را به خود جلب کنید.