آغاز کاهش سود بانکی از امروز

امروز شنبه همزمان با اول اسفند کاهش نرخ سود بانکی در بانک‌ها آغاز می‌شود. رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اجرایی شدن این

ادامه