غصه خوردن برای گذشته ممنوع

بهتر است بدانید فکر کردن به گذشته و غصه خوردن برای آن از مهمترین علائم افسردگی در شماست سعی کنید گذشته ها را فراموش

ادامه
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.