غذایی روزانه برای مغز از مارک یارنل

کسی که نمی خواهد بخواند به طور قطع ضرر بیشتری نسبت به کسی که نمی تواند بخواند داشته است . در ابتدا می خواهم شما

ادامه

بمب دوستان و خانواده در بازاریابی شبکه ای

سعی نکنید که توزیع کنندگان جدید را متقاعد کنید که فکر کنند دوستان و خانواده هایشان تنها و بهترین بازار داغ آن ها هستند . بسیاری

ادامه