۲۴ قدرتمندترین آمریکایی‌

بیزینس اینسایدر به تازگی فهرست ۵۰ قدرتمندترین آدم دنیا را منتشر کرده است، که تقریبا نیمی از آنها اهل ایالات متحده هستند.    

ادامه