فرمول اثر مرکب در فروش چگونه است؟ یادداشتی از محمدمهدی ربانی

فروش همانند اکسیژن برای حیات هر کسب و کاری نیاز است و مهارت پیدا کردن در فروشندگی مانند تنفس، برای هر مدیری اهمیت دارد.

ادامه

بیزشاپ – از توهم تا واقعیت

در این مقاله به بررسی سیستم بیزشاپ که به تازگی در شرکت بازاریابان ایرانیان زمین راه اندازی شده است میپردازیم. همانگونه که میدانیم برای

ادامه

چگونه به رهبران فروش مستقیم تبدیل شویم

در این مقاله با روشها و قوانین تبدیل شدن به رهبری که دوست دارید از او پیروی کنید آشنا میشوید و این رموز را از زبان یکی از بزرگان

ادامه

گامی به سوی رهبری از زبان لزلی زان

آیا می دانید که اکثریت قریب به اتفاق مشاوران و توزیع کنندگان به طور ناخواسته موفقیت خود را محدود می کنند ؟ با شور و شوق

ادامه