۶ عادت خلاقیت برای آدم‌هایی که فکر می‌کنند خلاق نیستند

ما عقیده داریم که همه خلاق هستند. در ادامه نحوه‌ی آزادسازی بهترین ایده‌های‌تان آمده‌است. به نقش‌ها و وظایف آدم‌ها در دفتر کارتان فکر کنید.

ادامه