همه می‌توانند قاعده‌ی ۲۰ دقیقه را یاد بگیرند

استیو جابز در جشن فارغ‌التحصیلی ۲۰۰۵ دانشگاه استنفورد خطاب به دیگران گفت: “وقت شما محدود است، پس آن را با زندگی کردن برای دیگران

ادامه