یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴/ گزارش تحلیل بازار سرمایه با مقصود پورابولی

وضعیت عمومی بازار:فضای منفی شکل‌گرفته در روز گذشته امروز هم بر بازار سهام مستولی بود و شاخص کل از همان ابتدا روند کاهنده‌ای به

ادامه