اطلاعیه شماره 96 وزارت صنعت معدن و تجارت : مواردی که مدیران شرکت های نتورک مارکتینگ لازم به رعایت هستند

موضوع : براساس بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/2/11 دبیرخانه کمیته نظارت موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت

ادامه